Contact

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
Tel: 0040213077112
Fax: 0040213077109

Secretariat Secretar Telefon/Email
Universitate Rectorat și
Prorectorat:
Carla Frîncu
rectorat.uauim@gmail.com
Tel: 0213077112
Fax: 0213077109
Senat:
Dana Chiriac
0213077260
Secretar șef:
Alexandra Dana Meilă
secretarsefuauim@uauim.ro
Tel: 0213077136
Facultatea de Arhitectură Decanat:
Cristina Marinescu
0213077104
Secretariat studenți: 0213077133
SIBIU: 0269222215
0744622857
Facultatea de Arhitectură de Interior Laura Grosu 0213077207
Facultatea de Urbanism Gina Barbu 0213077180
Doctorat și studenți străini Argentina Uță 0213077191
argentina.uta@uauim.ro
Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură Viorica Gânțoi
Teodora Avramidis
0213077108
Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură Alina Mihai 0213077130
Departamentul Istoria&Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului Mihaela Iacob 0213077178
Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică Georgiana Barbu 0213077180
Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Departamentul Științe Tehnice Nicoleta Novac 0213077145
Departamentul Proiectare de Interior și Design Andreea Sîrbu 0213077206
Departamentul Studiul Formei și Ambient Valentina Vlădescu 0213077142

* * *

Registratura
0213077118
L-J: 9-15, V: 9-13
Biroul de Acte Studii Paul Gabriel Frânceanu 0213077221
Economic Director economic: ec. Florin Dună 0213077153
Compartiment financiar-contabil 0213077165
Administrativ Director general administrativ: Ion Rădulescu 0213077210
Birou achiziții 0213077128
Birou social ec. Mihaela Bâlu 0213077173
Serviciul tehnic 0213077167
Centru de Cercetare-Proiectare (CCPEC) Director interimar: Raluca Epifan 0213077105
Resurse umane Director: ec. Cristina Han 0213077166
Bibliotecă 0213077161
Editură Șef serviciu: ing. Elena Dinu
Informații de interes public conf.dr.arh. Daniel Comșa 0213077113
informatii.publice@uauim.ro
Compartimentul de comunicare și relații publice Șef lucr. dr.arh.,urb. Bogdan Guiu 0213077190
fax 0213077109
informatii.publice@uauim.ro
Cabinet medical stomatologic 0753178319