UT-108 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.arh. Andrei Mitrea
Obiective:
La finalizarea cu succes a disciplinei, studenții vor dobândi următoarele aptitudini:
1. Să înțeleagă logica unui proiect de cercetare.
2. Să explice clar și argumentat produsele finale ale unui proiect de cercetare.
3. Să definească problema care stă la baza lui.
4. Să construiască metodologia unui proiect de cercetare.
5. Să aleagă teoriile care îl vor fundamenta.
6. Să analizeze coerența logică și consistența oricărui proiect de cercetare.
Conținut:
Suita lucrărilor este următoarea:
1. Formularea problemei,
2. Întrebările de cercetare,
3. Strategia de cercetare și planul de acțiune,
4. Cuprinsul liniar,
5. Cuprinsul detaliat și rezumatul,
6. Detalierea produsului final,
7. Varianta preliminară a proiectului de cercetare și evaluarea lui.
Metoda de predare:
Prelegeri scurte și dezbateri.
Mod de evaluare:
Fiecare seminar vine însoțit de câte un exercițiu. Astfel, nota finală este alcătuită din 60%, aferente primelor șase exerciții, precum și din 40%, aferente ultimului exercițiu.
Bibliografie minimală:
Referințe principale:
6, P. și Bellamy, C. (2012), Principles of Methodology. Research Design in Social Science. Londra: SAGE.
Schönwandt, W. L., Voermanek, K., Utz, J., Grunau, J. și Hemberger, C. (2013), Solving Complex Problems. A Handbook. Berlin: jovis Verlag GmbH.
Verschuren, P. și Doorewaard, H. (2010), Designing a Research Project (a 2-a ed.). Haga: Eleven International Publishing.

Referințe suplimentare:
Strevens, M. (2020), The Knowledge Machine. How an Unreasonable Idea Created Modern Science. Londra: Allen Lane.
Starbuck, W. H. (2006), The Production of Knowledge. The Challenges of Social Science Research. New York (NY): Oxford University Press.