UT-110 Bazele administrației publice

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 4
Titular:
urb. Paul Mureșan-Iuga
Obiective:
Familiarizarea studentului cu principalele prevederi cu caracter normativ din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și din domenii conexe precum și a programelor și proiectelor specifice.
Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea și clasificarea structurilor instituționale specifice din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului la nivel central și local și identificarea relațiilor inter-instituționale.
Formarea abilităților de analiza si interpretare a atribuțiilor și responsabilităților instituțiilor specifice domeniului amenajării teritoriului și urbanismului.
Conținut:
Disciplina face parte din modulul de Comunicare și administrație, urmărind familiarizarea studenților cu principalele instrumente ale administrației locale din România. Pe parcursul a 6 cursuri se vor expune principalele noțiuni privind:
1. Statul și proprietatea
2. Rețeaua de localități
3. Organele administrației de stat/Administrația centrală
4. Administrația publică locală
5. Finanțarea colectivităților locale
6. Atribuții și responsabilități ale structurii administrative la nivel local
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate si comentate, exerciții.
Mod de evaluare:
Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la evaluarea activității pe parcurs și a lucrării predate la finele semestrului.
Bibliografie minimală:
Codul Civil
Codul fiscal
Profiroiu A - Bazele administratiei publice, Editura Economica 2010, Bucuresti
Legea 215/2001 privind administratia publica locala
Constitutia Romaniei
Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului
Legea 351/2001 privind reteaua de localitati
Petrescu R. N. – Reflectii asupra autonomiei locale si descentralizarii, in lumina proiectului noii legi a administratiei publice locale, Revista Transilvana de Stiinte Administrative nr. 1 (4)/2000, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
Petrescu R. N. - Principiile organizarii administratiei publice locale consacrate de Constitutia Romaniei si Legea 69/1991, Revista Transilvana de Stiinte Administrative nr. 1 2)/2000, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca