UT-98 Studii și documentații de amenajarea teritoriului

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
lect. dr. urb. Liviu Veluda
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul legislației referitoare la procesul de finanțare, întocmire, avizare și aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului din România. Un alt obiectiv îl constituie înțelegerea corelațiilor care se stabilesc, pe plan legislativ/normativ și tehnic între diferitele categorii de documentții de acest tip, la diferite scări spațiale de aplicare.
De asemenea, se urmărește însușirea conceptelor de bază privind conținutul-cadru al acestor documentații, precum și înțelegerea relațiilor dintre obiectivele dezvoltării teritoriale și documentațiile de amenajare a teritoriului, toate acestea în directă determinare cu cunoașterea principalelor documente și elemente de legislație specifică.
Conținut:
1. Elemente de cadru privind Legislația specifică românească din domeniul amenajării teritoriului (A.T.)
2. Obiective ale documentațiilor de amenajare a teritoriului
3. Elemente privind finanțarea și urmărirea aplicării prevederilor documentațiilor
4. Categorii de documentații A.T. Obiective specifice
5. Scări spațiale de aplicare a documentațiilor. Corelații între diferitele categorii de documentații
6. Studii preliminare. Studii de fundamentare
7. Categorii speciale de studii de A.T.
8. Corelații între diferitele categorii de documentații
9. Conținutul – cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului (1)
10. Conținutul – cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului (2)
11. Conținutul – cadru al documentațiilor de urbanism –corelari cu documentatiile A.T.
12. Raportul diferitelor categorii de documentații cu procesele de dezvoltare teritorial-spațială
13. Procesul de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului
14. Revizuiri și reactualizări ale documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, exemple, suport electronic de curs
Mod de evaluare:
Examen scris - un subiect de sinteza
Bibliografie minimală:
1. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată și revizuită;
2. LEGEA nr. 137/1995 privind protecția mediului
3. LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
4. LEGEA nr. 5/2000 privind zonele protejate (PATN Sectiunea III)
5. LEGEA nr. 215/2001 administrației publice locale, completată și revizuită
6. LEGEA nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991
7. LEGEA privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 - aprobarea O.G. nr. 43/1997)
8. LEGEA privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998)
9. H.G.R. nr. 525/1996 modificat prin H.G.R. nr. 855/2001, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
10. LEGEA nr. 71/1996 privind aprobarea PATN - Secțiunea I - Căi de comunicație;
11. LEGEA 171/1996privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa
12. LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
13. LEGEA 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
14. LEGEA 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural