UT-111 Elemente de mediu in urbanism (1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu