UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Andrei Mitrea

modifică