UT-115 Patrimoniu natural și construit

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb. Adrian Cioangher
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Cursul își propune să introducă studentul în problematica PATRIMONIULUI cu referință la sub ansamblurile de patrimoniu natural/antropic în vederea conservării, re-modelării, modernizării, viabilizării, [re]integrării acestora in circuitul socio-economic si socio-cultural.
Cursul are drept obiectiv atât însușirea modului de identificare, clasare și operare [privind exhaustiv] valorile patrimoniului natural și antropic [urban-rural], cât și formarea urbanistului generalist în vederea susținerii avizate a unor acțiuni de evaluare, administrare, management și proiectare în raport cu patrimoniul natural și antropic.
Conținut:
Conținut:
1. definirea patrimoniului
2. teoria patrimoniului [istoric, clasificări, valori care definesc patrimoniul]
3. definirea patrimoniu natural și construit
4. legislația națională și internațională a patrimoniului
5. unesco
6. patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității [I]
7. patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității [II]
8. metode de identificarea patrimoniului natural și antropic [I]
9. valori ale patrimoniului natural UNESCO în Romania
10. valori ale patrimoniului construit UNESCO în Romania
11. manual UNESCO [* Preparing World Heritage Nominations]
12. studii de caz - exemple [I]
13. studii de caz - exemple [II]
14. studii de caz - exemple [III]
Metoda de predare:
prelegeri ex-catedra [PPS]
Mod de evaluare:
Referat-propunere [pseudo-dosar] pentru un obiectiv de patrimoniu arhitectural, urbanistic, mobil, imaterial sau natural din România
Bibliografie minimală:
*** Legile românești privind protecția monumentelor […], patrimoniului cultural mobil și imaterial și patrimoniului natural
*** Preparing World Heritage Nominations, Paris, UNESCO, 2011
Observații:
Cursul este obligatoriu pentru curricula programului
• Urbanism și Administrarea Teritoriului

modifică