Departamentul
„Sinteza Proiectării de Arhitectură”

Director: Magdalena Stănculescu

Comisii jurizare sem 2 2022-2023.pdf

Activitățile din cadrul departamentului Sinteza Proiectării

Programele analitice ale Departamentului isi propun ca scop didactic principal aplicarea metodologiei de proiectare la temele unor programe complexe si dezvoltarea capacitatii de sinteza proiectiva a studentilor, in rezolvarea functionala, spatiala si constructiva a obiectului de arhitectura. Acest scop este definit prin aplicarea cunostintelor dobandite de studenti in cadrul disciplinelor teoretice, la rezolvarea temelor de proiectare.

Ca scop pedagogic propriu anilor terminali, se urmareste abordarea flexibila a fiecarei teme propuse, astfel incat studentii sa-si poata construi demersul conceptual conform propriei personalitati creatoare. Aceasta oportunitate pedagogica este sustinuta prin dezvoltarea simtului critic arhitectural, ca raspuns particular unui amplasament real, in contextul generat de informatia documentara internationala si de deschiderea scolii romanesti de arhitectura spre variatele abordari formative arhitectural-constructive ale scolilor europene.

Anii IV si V

Studentii isi desfasoara activitatea de proiectare in cadrul Atelierelor de proiectare, sub indrumarea unui sef de atelier si a cadrelor didactice ajutatoare. Fiecare Atelier isi defineste modul de lucru propriu, precum si tema de proiectare, raspunzand exigentelor unei unice programe analitice.

Metodica de predare adoptata in anii IV si V si tipul de examinare se concretizeaza prin doua activitati distincte ale procesului de invatamant: proiectele care fac obiectul studiului sub indrumarea cadrelor didactice (1) si cele cu caracter de verificare (2), neindrumate, realizate in totalitate de studenti.

Proiecte (1)

Timpul afectat in anii IV si V celor trei teme cadru propuse spre studiu fiecarui an in parte este diferentiat pe semestre, functie de importanta si cerintele de tema la care trebuie sa raspunda studentii: astfel pe primul semestru, programa analitica prevede un proiect scurt si unul lung, iar semestrul al II-lea este dedicat in intregime studiului unui singur proiect - proiectul lung (cca. 120 ore).

Ideea punerii in evidenta a inter-disciplinaritatii si integrarii firesti a diverselor domenii de specialitate in actul proiectarii de arhitectura, se aplica in cadrul unor exercitii care capata caracterul de PROIECTE DE ARHITECTURA INTEGRATE cu diverse specialitati: DESIGN, STIINTE TEHNICE sau URBANISM. In aceste conditii, proiectul de specialitate este inclus si ca numar de ore afectate si ca indrumare, in cadrul mai larg al proiectului integrat, oferind posibilitatea unui exercitiu de proiectare mai apropiat de uzantele practicii profesionale, evaluarea si consemnarea aprecierilor facandu-se insa distinct, pentru fiecare specialitate in parte.

Proiectele sunt prezentate si supuse unei analize metodice, atat din punct de vedere al motivatiilor care au condus spre un anumit demers spatial-arhitectural si constructiv, al stilului de exprimare, cat si al prezentarii proiectului in conditii concurentiale. Studentii sunt invitati sa participe, sa-si prezinte demersul si sa isi sustina proiectele in fata unui juriu. Examinarea proiectelor scurte are loc in fiecare atelier in parte, jurierea fiind asigurata de echipa indrumatoare. In cazul proiectelor lungi,integrate, aprecierea proiectelor se face intr-un juriu comun, cuprinzand reprezentantii disciplinelor participante. Proiectele competitive, ce fac obiectul selectiei fiecarui atelier, pot fi vizionate in cadrul unor expozitii semestriale.

Schite (2)

Scopul didactic se diversifica in cadrul lucrarilor de schita de schita. Acestea se realizeaza de catre studenti fara indrumarea cadrelor didactice, avand ca timp afectat de realizare, 8 ore pe durata unei zile. Evaluarea lor prin note, este facuta de comisii stabilite de catre Departament, seful comisiei fiind unul dintre autorii de tema. Se acorda note de la 1 la 10 ca rezultat al aprecierii rapiditatii de raspuns la variate teme propuse, a ideilor creative si a concretizarii acestora prin proiect. Nota minima de promovare este conform regulamentului nota cinci.

Anul VI

Programa anului VI isi propune ca scop, din punct de vedere metodic, dezvoltarea capacitatii de responsabilitate profesionala a viitorilor arhitecti, printr-o perioada de practica profesionala, simularea didactica a manageriatului arhitectural si prin abordarea procesului proiectiv in cadrul temei alese pentru diploma si dezvoltate de student sub indrumarea cadrelor didactice.

Trei etape sunt parcurse in urmarirea scopului didactic:

Prima etapa - studiul de fundamentare al prediplomei – se realizeaza sub indrumarea unui cadru didactic si este evaluata in cadrul unor comisii organizate de Departament, cu notare de la 1 la 10, nota minima de promovare fiind 5.

Prediploma este sustinuta de catre student in fata unei comisii profesionale investita de UAUIM in scopul avizarii si notarii acestor lucrari.

Diploma face obiectul sustinerii publice, iar Comisia interdisciplinara si cu componenta internationala de notare a lucrarilor de Diploma, evalueaza prin nota proiectul prezentat de student. Nota minima de promovare este 6. Comisia decide asupra complexitatii problemelor abordate, a capacitatii de sinteza pe care studentul o dovedeste, a responsabilitatii asumate matur prin proiect si a prezentarii unitare si de tinuta a proiectului. Comisia admite ca instrument de exprimare si comunicare a proiectului, atat prezentarea vizuala pe proiector cat si prin desen in tehnici de redactare conputerizata sau traditionala a planselor obligatorii, completate cu piesele explicative, de concept, material video, etc.

Regulamentul de promovare este rezultatul unei analize complexe psiho-pedagogice, flexibile in abordarea procesului de invatamant specific formarii de specialitate in universitatea noastra, in concordanta cu cerintele impuse de caracterul invatamantului superior de stat.