UT-74 Elemente de GIS

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb Matei Cocheci
Obiective:
1. Înțelegerea rolului Sistemelor Informaționale Geografice în urbanism și planificare teritorială în contextul legislației actuale din România.

2. Dezvoltarea unor aptitudini privind gestiunea și prelucrarea datelor spațiale utilizate în urbanism și amenajarea teritoriului.
Conținut:
Cursuri:
1. Noțiuni introductive – sisteme informaționale geografice
2. Structuri de date spațiale vectoriale
3. Structuri de date spațiale raster
4. Operații pe date vectoriale și raster
5. Utilizarea GIS în urbanism
6. Utilizarea GIS în amenajarea teritoriului
7. Sisteme informaționale geografice și orașe inteligente

Lucrări practice:
1. Prezentare funcții de bază - QGIS.
2. Editarea bazei de date în software GIS.
3. Realizarea unei cartograme simple folosind indicatori din baza de date INSSE
4. Georeferențiere și digitalizare
5. Prelucrarea datelor raster: Corine Land Cover și DEM
6. Pregătirea bazei de date folosind un fișier dwg
7. Lucrare finală de verificare
Metoda de predare:
Prezentări PowerPoint. Lucru în paralel cu studenții în software QGIS
Mod de evaluare:
25 % Activitate pe parcurs
25 % Test scris
50 % Lucrare finală de verificare (seminar)
Bibliografie minimală:
Imbroane, A.M. (2012). Sisteme informatice geografice (GIS), vol. I – Structuri de date, Editura Presa Universitară Clujeană.
Imbroane, A.M. (2018). Sisteme informatice geografice (GIS), vol. II – Analiză spațială și modelare, Editura Presa Universitară Clujeană.
Nițu, C., (2004), ”Sisteme informaționale geografice”, Editura Universitară București.
Documentație online - QGIS software.