UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.arh Andrei Mitrea