UT-32 Programe de dezvoltare urbană

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
1. 1. Înțelegerea legăturii dintre Planificarea Urbană și Proiectarea Urbană si dezvoltarea urmatoarelor competente:
2. Capacitatea de intelegere a problematicii organizari si functionarii spatiului urban
3. Insusirea mecanismelor teoretice de intelegere, interpretare si gestionare a proiectarii pentru programe de urbanism
4. Capacitatea de a gestiona problematica dimensionarii zonelor corespunzatoare diferitelor programe de urbanism
5. Capacitatea de a dimensiona si spatializa programe de urbanism
6. Abilitatea de a utiliza mecanismele teoretice de intelegere, interpretare si gestionare a problemelor spatiului urban in raport cu evolutia orasului contemporan.
7. Abilitatea de a coordona conformarea unui obiect de arhitectura cu ansamblul
8. Abilitatea de a aplica elemente de regulament de construire in relatie cu capacitatea terenului de a prelua incarcarea cu constructii generata de norme specifice
Conținut:
Atelier 1: Prezentarea temei. Prezentarea zonei de studiu. Prezentarea temei. Determinarea zonelor de studiu. Pregatirea planurilor topografice suport pentru realizarea proiectului.
Atelier 2: Redactarea conceptului de dezvoltare. Revederea / recapitularea datelor de temă. Determinarea suprafetelor de teren necesare transpunerii spatiale a elementelor de tema – extrase din strategia de dezvoltare. Localizarea proiectelor si programelor. Alegerea tipurilor de organizari favorabile zonei. Activitate de atelier îndrumata - corecturi individuale – redactarea conceptului de dezvoltare (tipul de solutie de organizare spatiala). Vizitarea zonei – verificarea si identificarea tipurilor de zone ce fac obiectul proiectului – determinarea zonelor rezistente la schimbare/ zonelor in care schimbarea se va produce fara obstacole majore, identificarea zonelor in care interventia este urgenta/ mai putin urgenta. Verificarea/ validarea conceptului de organizare spatiala.
Atelier 3: Determinarea relatiilor si a distributiei maselor construite. Determinarea si reprezentarea pe plan a tipurilor de zone diferentiate ca importanta, urgenta a interventiei, rezistenta la schimbare. Activitate de atelier îndrumata – calculul suprafetelor construite cu care poate fi incarcat terenul. Realizarea distributiei maselor construite – determinarea relatiilor care asigura coerenta si realizarea conceptului propus
Atelier 4: Determinarea gabaritelor. Calculul gabaritelor constructiilor in functie de tipul de program de urbanism. Activitate de atelier îndrumata - corecturi individuale. Pregătirea solutiei de conformare pentru zonele supuse interventiei – zonelor proiectului.
Atelier 5: Elaborarea propunerii de conformare spatiala – Determinarea geometriei. Determinarea geometriei constructiilor. Activitate de atelier îndrumată - corecturi individuale - Redactarea solutiei urbanistice pentru programele de urbanism ce fac obiectul proiectului
Atelier 6- 7: Redactarea proiectului. Redactarea finala proiectului. Consultatii cu echipa de indrumare
Atelier 8: Predarea proiectului
Metoda de predare:
Din echipa mare constituita in cadrul proiectului precedent “Planificare Strategica” se vor forma 2 echipe mici, de 2-3 studenti, care vor detalia pentru zona de studiu, pe tipuri de programe de urbanism, solutia de organizare spatiala potrivita atingerii obiectivelor strategice stabilite la proiectul precedent si care ilustreaza programele si proiectele de dezvoltare formulate in acelasi proiect precedent (Planificare strategica).
Mod de evaluare:
participarea la activitățile organizate pentru fiecare dintre atelierele de lucru 40%, sustinerea proiectului 20%, proiectul predat (final) 40%
Bibliografie minimală:
Aplicatie la cursul Programe de urbanism an 3 sem 6