UT-158 Elemente de GIS - ArcGIS

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
dr.ing. Antonio Valentin tache
lect.dr.urb. Matei Cocheci