UT-17 Economie urbană și evaluare

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titulari:
Dep. PUDT
asist.dr.urb. Dana Milea
Obiective:
intelegerea problematicii disciplinelor care descriu si analizeaza spatiul urban, a economiei urbane ca disciplina care studiaza dimensiunea optima a unui teritoriu, insusirea mecanismelor teoretice de intelegere, interpretare si gestionare a problemelor spatiului urban in raport cu evolutia orasului contemporan.
Conținut:
1. Introducere. Discipline care intervin in studiul teritoriilor urbane si rolul economiei urbane.
2. Definirea economiei urbane. Cele 3 tipuri de abordari – descriptiva, analitica si sistemica.
3. Campul spatial al economiei urbane. Abordarea conceptuala
4. Campul spatial al economiei urbane. Abordarea pragmatica
5. Activitati economice.
6. Cererea urbana. Definitie si mod de exprimare in teritorii urbane.
7. Oferta urbana. Definitie si mod de exprimare in teritorii urbane.
8. Analiza cererii si ofertei urbane. Exemple – utlizarea in elaborarea documentatiilor de urbanism
9. Dezvoltare economica si dezvoltare locala. Definitii si mod de abordare
10. Analiza si diagnoza dezvoltarii economice locale
11. Aplicarea metodei de diagnoza a dezvoltarii economice locale in documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului.
12. Indicatori ai dezvoltarii. Dezvoltare durabila si dezvoltare economica.
13. Indicatori ai dezvoltarii si utilizarea lor in elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
14. Studii de caz si exemple de analiza utilizate in elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; studii de caz
Mod de evaluare:
evaluare pe parcurs prin exercitii realizate la Seminar.
Bibliografie minimală:
1. Dumont, Gerard-Francois, Economie Urbaine, Villes et Territoires en Compètition, Paris, Litec, 1993
2. Local Economic and Employment Development Practical Manual, Revised Version, 1996 European Commission, Directorate-General Employment, Industrial Relations and Social Affairs
3. Urbanproiect, Metodologie privind dezvoltarea analizei economice in profil spatial, Metodologie, 2002
4. Prof.univ.dr.Valentin Nicolae, Conf.univ.dr. Daniela-Luminita Constantin, Bazele economiei regionale si urbane, Oscar Print, Bucuresti, 1998
5. Harvey, Jack, Urban Land Economics, MACMILLAN PRESS LTD, London, 1996
6. Ianos, Ioan, Dinamica urbana, Aplicatii la orasul si sistemul urban romanesc, Editura Tehnica, Bucuresti, 2004