UT-27 Organizarea zonelor de activități

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu
Obiective:
Interpretarea dezvoltării urbane în relație cu paradigmele economice în schimbare.
Înțelegerea logicii organizării zonelor de producție și servicii în relație cu orașul și în teritoriu.
Înțelegerea particularităților privind localizarea, organizarea și funcționarea zonelor purtătoare de dezvoltare.
Conținut:
Introducere, domeniu de studiu, conținut
Revoluția în câmpul muncii; economia de tip clasic și cea de tip nou
Contextul apariției zonelor industriale specializate– partea I
Contextul apariției zonelor industriale specializate – partea a II-a
Diferențe în organizarea zonelor de activități: perioada 1900-1950 în comparație cu perioada 1960-1990
Organizarea zonelor de activități în perioada 1960-1990; tranziția spre neofordism
Zone purtătoare de dezvoltare specifice perioadei neofordiste
Platforme logistice și poli de transfer
Parcuri de activități – parcuri industriale
Parcuri științifice, tehnologice și de cercetare
Parcuri de afaceri
Parcuri de comerț și servicii
Tehnopoli și clustere
Prelegere recapitulativă
Metoda de predare:
Prelegeri interactive, studii de caz, dezbateri
Proiectii PowerPoint
Mod de evaluare:
Media dintre valorile obtinute la activitatile pe parcurs: lucrare individuala (40%); sinteza tematica (40%); participarea la dezbateri (20%).
Bibliografie minimală:
Bonnet Jacques, Marile metropole mondiale, Ed. Institutul European, Iași, 2000
Hall Peter, Orașele de maine, Ed. All, Bucuresti, 1999
LeGates Richard, Stout Frederic Ed. The City Reader, Ed. Routledge Taylor&Francis Group, London and New York, 2007
Porter Michael, The Competitive Advantage of Nations, Ed. Free Press, New York, 1990