UT-84 Fundamente CAD

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.dr.urb. Sorin Manea
Obiective:

La finalizarea acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
- Ințeleagă rolul computerului în activitatea de proiectare
- Utilizeze noțiuni de baza în lucrul 2D, specifice CAD – Autocad/AllPlan

Conținut:

Cele 14 cursuri vor fi insoțite de lucrări și vor fi structurate pe următoarele tematici:
1. Necesitatea acestui curs. Noțiuni introductive.
2. Conceptul CAD
3. Prezentarea interfeței CAD – Autocad/AllPlan
4. Prezentare grupuri de comenzi pentru desenul 2D – (5 cursuri)
5. Cotarea desenului
6. Lucrul cu text
7. Inserarea obiectelor in desen. Lucrul cu imagini raster.
8. Importul si exportul de fisiere
9. Plotarea – (2 cursuri)

Metoda de predare:

Prezentare asociată cu proiectie video a materialului didactic și aplicarea noțiunilor prin lucrări de curs.

Mod de evaluare:

Lucrare pe parcurs, cu susținere obligatorie la examen.

Bibliografie minimală:

Site Autodesk / Tutoriale Autodesk
Site AllPlan / Tutoriale AllPlan

modifică