UT-109 Căile de comunicație în peisaj

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Conf.dr.arh. Mihaela Hermina NEGULESCU
Obiective:
Studiul relatiei Peisaj - Cai de Comunicatie si infrastructura in peisaj, atat la nivel urban, cat si la nivel macroteritorial
Conținut:
1. Delimitari conceptuale referitoare la cai de comunicatie, transport, infrastructura si peisaj
2. Tipologia infrastructurii de circulatii si transport
3. Problematica infrastructurii in macropeisaj la nivel urban si teritorial
4. Strada – Culoar de circulatie, spatiu comunitar si peisaj urban
5. Relatia peisaj-cai de comunicatie-infrastructura in operatiunile urbane si teritoriale
6. Solutii tehnice si impact asupra peisajului
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata, prelegeri, vizite în sit;
Mod de evaluare:
Examen tip Colocviu, Evaluarea activitatii pe parcurs
Bibliografie minimală:
Programele Europene: Programul Cercetare de Excelență desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării, proiectul MODUR: «PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI».
Proiecte TERITRANS: SOLUTII INTERDISCIPLINARE CONVERGENTE IN AMENAJAREA TERITORULUI SI IN STRUCTURAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT, ORIENTATE CATRE DEZVOLTAREA DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII.
Programul TRANSPLUS: POLITICI INTEGRATE DE UTILIZARE A TERENULUI SI TRANSPORT DURABIL