UT-40 Vizualizare 3D / AutoCAD

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titulari:
asist.dr.urb. Sorin Manea
lect.dr.arh. Andrei Mitrea
Obiective:
Lucrul într-un program de proiectare BIM (Building Information Modeling). Studenții vor fi învățați să lucreze eficient într-un program de proiectare, prin aplicații practice în Allplan Arhitectură, pe baza unui model tridimensional (3D).

În cadrul disciplinei, studenții ar trebui:
1. Să înțeleagă modul de funcționare al programului Allplan Arhitectură;
2. Să aplice întotdeauna ideile care le vin în urma prelegerilor și a lucrărilor care alcătuiesc disciplina, atât la atelierele de proiectare, cât și la celelalte discipline teoretice relevante.
Conținut:
Disciplina tratează, pe rând, următoarele teme:
1. Noțiuni generale
2. Modelarea bidimensională (2D)
3. Suprafețe bidimensionale (2D)
4. Cotarea
5. Modelarea tridimensională (3D)
6. Arhitectură (1-6)
7. Editarea planșelor.
Metoda de predare:
Prelegeri și dezbateri. Lucru împreună cu studenții.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face printr-o verificare de parcurs (VP) și printr-o verificare finală (VF).

Nota finală = 10%*VP + 90%*VF

Standardul minim de performanță are următoarele dimensiuni:
1. Pentru verificarea pe parcurs (VP): corectitudinea realizării cerințelor din tema lucrării de verificare;
2. Pentru verificarea finală (VF): rezolvarea corectă a testului grilă și răspunsul corect la întrebările din proiectul personal.

Nu sunt admise lucrări plagiate sau autoplagiate.
Bibliografie minimală:
Toate materialele necesare disciplinei sunt disponibile pe platforma ALLBIM.
Observații:
Disciplina intitulată Vizualizare 3D (UT–40) contribuie sistematic la exercițiile de atelier, făcute în cadrul disciplinelor Proiectare de Arhitectură (3) (UT–136) și Proiectare de Arhitectură (4) (UT–137), ea dezvoltând astfel capacitatea studenților de a folosi a unui program de proiectare asistată de calculator (CAD).