Anunțuri

Diplomele de arhitect conferite de Facultatea de Arhitectură sunt validate RIBA (Royal Institute of British Architects) ca urmare a evaluărilor periodice efectuate in 1998, 2001, 2007, 2012, 2017 și 2022

Din septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură beneficiază de recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Taxă admitere și taxe de studiu

Taxele se plătesc la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

În conformitate cu art. 9, alin. (5) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, în instituțiile de învățământ superior de stat taxele anunțate se mențin pe toată durata normală a unui ciclu de studii, putând fi indexate cu maximum rata inflației, pentru aceeași promoție de studenți.

architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/