UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Vera Marin
Obiective:

Cursul urmarește ca obiectiv principal înțelegerea provocărilor profesiunii de urbanist în cadrul sistemului de actori urbani și presupune familiarizarea studenților cu rolurile actorilor urbani și respectiv cu mijloace de cooperare între urbaniști și celelalte categorii de actori: decidenți, locuitori, sector de afaceri, etc.
Disciplina va asigura o trecere de la cunoștințele acumulate în învățământul gimnazial și liceal (socio-umane: educație civică, dar și istorie și geografie), la cunoștințe specifice profesiunii de urbanist. Fiecare prelegere de curs este însoțită de discuții ghidate și exerciții, prin care sunt aplicate cunoștințele prezentate la curs.
Cursul este complementar cursului de Introducere în Urbanism și este în relație cu cel intitulat Orașul în istorie, dar și cu cel de Comunicare.

Conținut:

1: Introducere. Dimensiunea spatiala a dezvoltarii durabile

2: Scurtă istorie a profesiei de urbanist
Discuție ghidată: proiecție a unei posibile realități pentru realizarea unor proiecte.

3: Planificare și proiectare pentru toate sectoarele societății. Necesități ale locuitorilor și interese publice în oraș. Exercițiu individual: lucru pe fragmente de text

4: Decizie și dezvoltare durabilă: buna guvernanță.
Discuție ghidată: consilier local, cât de public este interesul public. Lobby și Advocacy

5: Spațiul și interesul public: între argument tehnic și decizie politică. Studiu pe exemple. Argumente pro și contra: echipe de câte 2 studenți joc de roluri

6. Începuturile urbanismului participativ în lumea anglo-saxonă. Cazuri.

7: Participarea locuitorilor în procesele de planificare și proiectare în Franța. Idei și experiențe în ultimii 50 de ani.

8, 9, 10: Urbanistul / Peisagistul ca facilitator.
Vorbind mai multe „limbi”. Proceduri. Instrumente. Tehnici.
Exercițiu la clasă:documentarea unui instrument de comunicare intre actorii urbani: chestionar, focus-grup, dezbatere publică, atelier participativ, explorare urbană, etc.

11, 12,13,14: Cazuistică din România (cu invitați: ONG-ist, dezvoltator imobiliar, proprietar, ales local)
Exercițiu individual: identificarea și documentarea unui studiu de caz.

Metoda de predare:

Prelegeri cu prezentari de imagini digitale, discuții ghidate, prezentări ale studenților bazate pe lucrul individual sau în echipă (cercetare pe internet, în bibliotecă, pe teren, reflecție, exerciții la clasă). Studenții vor fi obișnuiți să folosească motoarele de căutare pentru un obiectiv foarte precis, și să prelucreze într-un mod clar informația astfel obținută.

Mod de evaluare:

Participare la discuțiile ghidate și la exercițiile propuse în cadrul întâlnirilor: 70%
Lucrare individuală: eseu predat în sesiune, și cu susținere 30% (20h lucru individual)

Bibliografie minimală:

Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare

Ordinul 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

Urban 2009 - Promoting sustainable urban development in Europe – achievements and opportunities, publicat de European Commission, Directorate-General for Regional Policy, Unit C2 – Urban development, territorial cohesion

Urban 2011 - Cities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward, report prepared by Corinne Hermant-de Callatay and Christian Svanfeldt

Urban Planning for City Leaders, UN HABITAT, 2012

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/