UT-21 Reciclarea fondului construit

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2P | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh Claudiu Runceanu
Obiective:
Utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului
Explicarea și interpretarea corectă a dinamicii evolutive a zonelor de țesut constituit în acord cu dinamica socială și economică; explicarea cauzelor și consecințelor mutațiilor urbane
Utilizarea de metode, tehnici și instrumente care să surpindă dimensiunile variate ale realității urbane, și exersarea acestora în cadrul proiectului
Conceperea de soluții creative, adecvate particularităților țesutului
Conținut:
Introducere, definiție și conținut.
Relația dintre reciclare și alte tipuri de intervenții (clarificări terminologice în relație cu diversitatea de intervenții de « re »-calificare).
Practica reciclării în antichitate
Practica reciclării în evul mediu.
Practica reciclării în perioada post-medievală: renaștere, baroc și clasicism.
Practica reciclării în perioada modernă
Procesul de acumulare a fondului clădit ; factori de degradare a fondului clădit și combaterea acestora – avantajele economice ale reciclării.
Experiența reciclării contemporane (studii de caz – partea I ).
Experiența reciclării contemporane (studii de caz – partea a II-a).
Experiența reciclării contemporane (studii de caz – partea a III-a).
Experiența reciclării contemporane (studii de caz – partea a IVa).
Factori cheie ai procesului de reciclare (partea I)
Factori cheie ai procesului de reciclare (partea a II-a)
Curs recapitulativ
Metoda de predare:
Prelegeri (partial interactive), discutii pe studii de caz
Activitate de atelier
Mod de evaluare:
Testare continuă pe parcursul semestrului (20%); evaluare prin proiect (80%)
Bibliografie minimală:
Avril Bertrand, Schwach Paul pref., 1998, « Reconstruire la ville sur la ville », Ed. ADEF, Paris, 174p., ISBN 2-905942-33-9
Benevolo Leonardo, 2003, « Orasul in istoria Europei » , Ed. Polirom, Iasi, 264p., ISBN 973-681-217-0
Benevolo Leonardo, 1967, « The Origins of Modern Town Planning », Routledge and Kegan Paul, London, 172p.
Derer Peter, « Revitalizarea cladirilor vechi », in : Revista Monumentelor Istorice, 1992/1993
Derer Peter, « Reciclarea fondului cladit », in : Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1992/1993
Kostof Spiro, 2001, « The City Shaped, Urban Patterns and Meanings Through History », Ed. Thames&Hudson Ltd. London, 352 p., ISBN 0-500-28099-1
Loupiac Claude, 2005, « La ville entre représentations et réalités », Coll. Patrimoine références, CNDP, Paris, 397 p., ISBN 2-240-01585-3
Merlin Pierre, Choay Françoise, 2005, « Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement », Ed. PUF, Paris, 963 p., ISBN 2-13-054773-7
Piron Olivier, 2002, « Renouvellement urbain, analyse systémique », Ed. PUCA, Paris, 132p., ISBN 2-11-085652-1