UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:
- însușirea unor prime elemente de analiză morfologică a unui țesut urban și de analiză compozițională a spațiilor urbane
- formularea unor concluzii critice în ce privește relația dintre caracteristicile morfologice ale țesutului urban, caracteristicile spațial – compoziționale, estetice, ambientale și calitatea funcțională a spațiilor urbane analizate
- utilizarea și perfecționarea tehnicilor de reprezentare care să permită înțelegerea și evidențierea diverselor caracteristici ale spațiului urban: morfologice, estetic-compoziționale, functionale și socio-culturale
- familiarizarea studentului cu vocabularul de specialitate și noțiuni teoretice de bază
- dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul individual, autodidact
Conținut:
LECTURA ȘI AMENAJAREA SPAȚIULUI URBAN

ETAPA 1 Lectura sensibilă și analiza complexă a sitului

- lectura sensibilă a sitului (individual)
- analiza complexă a sitului (în echipă)

ETAPA 2. Intervenții de ameliorare a spațiilor publice (în echipă)
Metoda de predare:
• observație și schițe de studiu pe teren
• discuții în atelier, colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs
• documentare individuală
• redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
• Lucrare finală - caiet-album format A3 (planșe grafice și studiu documentar individual) (70% din notă)
• Evoluția pe parcurs (30% din notă)
Bibliografie minimală:
- Gehl, Jan (2011). Viața între clădiri – Utilizările spațiului public. București: Igloo. Lectură obligatorie: paginile 9-51.
- Gehl, Jan (2012). Orașe pentru oameni. București: Igloo, 2012. Lectură obligatorie: paginile 117-181.
- Gibbert , Frederick (1972). Composition Urbaine, Paris: Dunod. Lectură obligatorie: paginile 1-12.
- Krier, Rob (1979). Urban Space. London: Academy Editions. Lectură obligatorie: 15-28.
- Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge Mass: MIT Press.
- Pierre Merlin, MORFOLOGIE URBANĂ ȘI PARCELAR
- J.O. Simonds, ARHITECTURA PEISAJULUI (II 2123)
- Trișcu, Aurelian, SPAȚIILE PIETONALE, Ed Arta Grafică, București, 1985 (II 4432)