Departamentul pentru managementul cercetării

Regulament organizare si functionare a Departamentului de Management al Cercetarii.pdf

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

METROPLAN – Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială

Proiecte de cercetare finanțate de UEFISCDI

CircularCityChallenge – Crearea unui concurs pentru tineri care să conducă la integrarea ideii de circularitate în curricule școlare

Future on the past – De la colecția de fotografie de arhitectură 1900-1940 la baza de date: științe umaniste digitale pentru cultura locală la seism, inundație, incendiu

REDBHI – Reducerea efectelor insulei termice urbane pentru îmbunătățirea confortului urban și echilibrarea consumului energetic în București

URBASRISK – Blocuri urbane în zone centrale protejate, expuse la hazarduri multiple. Evaluare, cartare și strategie de reducere a riscurilor. Studiu caz: București - zona destructurată de demolările regimului comunist

SAFENET – www.safenet.pub.ro Cercetări pentru estimarea și creșterea performanțelor de siguranță intrinsecă a rețelelor traficului urban

Granturi CNCSIS

Studiul regenerării urbane și impactul asupra mediului și societății privind reconversia clădirilor în România

Moduri contemporane de anvelopare a spațiului

FDI - Fonduri de Dezvoltare Instituțională

FDI 2022

 • HUB – HUB UAUIM Business 2022
 • SCHOLAR ARCHITECT 2022 – Cercetarea și implementarea unor tendințe, inovații și experimente în învățământul de arhitectură și conex
 • VIP 2022 – „Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022”
 • CULTADISER – Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor

FDI 2021

 • HUB – HUB UAUIM Business
 • INNOMINCU – INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare
 • ACCES VIP – Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm
 • SCHOLAR ARCHITECT – Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură
 • FEdAU 2021 – Forumul Educațional de Arhitectură și Urbanism 2021
 • LIA – Laborator de Iluminat Arhitectural

FDI 2020

 • SCHOLARH Scholar Architect
 • VIP – „Viitorul Împreună îl Proiectăm”
 • ARCH TECH LAB EDU – Laborator de tehnologie arhitecturală în aplicațiile practice destinate studenților

FFCSU – Fonduri pentru finanțarea cercetării științifice universitare

UAUIM-FFCSU-2022 – Competiția „Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare UAUIM 2022”

 • TradArh130 – Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți
 • B:ID UAUIM – Branding: Istorie și Design în UAUIM
 • RIBA_DA – Acreditarea RIBA a programului de studii Doctorale în Arhitectură din cadrul IOSUD-UAUIM

OPTIMINCU-UAUIM 2021 – Optimizare Proceduri, Tehnologie și IMagine INstituțională pentru Cercetarea Universitară la UAUIM în 2021.

UAUIM-FFCSU-2021 – Competiția „Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare UAUIM 2021”

 • VIZ-UAUIM – Creșterea vizibilității producției științifice a UAUIM la nivel național și internațional
 • SCOUT – Schimbări Climatice: explOrare metode analitice pentru procese de proiectare Urbană și planificare Teritorială
 • InstruLab Mincu – Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor UAUIM
 • VR transFORM – Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noilor media de Realitate Virtuală în expunerea rezultatelor inovative a cercetării prin proiect din Departamentele Bazele Proiectării de Arhitectură și Sinteza Proiectării de Arhitectură a UAUIM
 • JULP – Creștere vizibilitate și impact revista Journal of Urban and Landscape Planning
 • DISASTERPROTECT – Strategia de cercetare a UAUIM împotriva dezastrelor în domeniul protecției patrimoniului natural și construit, a zonelor urbane și rurale
 • PLUS CULTURAL – Actualizarea sub-pilonilor strategici de cercetare în UAUIM cu privire la Patrimoniul Cultural
 • ARIS-UAUIM – Acces la resurse de informare științifică și creșterea calității cercetării instituționale a UAUIM
 • PhD_KIT – Promovarea studiilor doctorale de arhitectură și urbanism din UAUIM
 • CHEIA – Competiție Holistică, Expertiză Integrată Academică
 • CASA – Comunitate academică, Școala de arhitectură/UAUIM – curicula academică, structura educațională, cadre didactice
 • CR-ITA – Consolidarea capacității redacționale a revistei studii de Istoria & Teoria Arhitecturii — sITA
 • ScanDip 130 Arh – ScanDiplome 130 ani de Arhitectură. Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950
 • CONCERN – CONsultare pentru CERcetare în planificare teritorială și proiectare urbană - corelări cu Noua Cartă de la Leipzig

Alte granturi și finanțări

STUdURB++ – Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM

Living Danube Limes – Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by living the common heritage on the Danube Limes as basis for a Cultural Route. UAUIM, prin Facultatea de Arhitectură, începând cu 1 iulie 2020, pentru o perioadă de 30 de luni, este partener în cadrul proiectului Living Danube Limes, coordonat de Donau Universität Krems. Consorțiul este format din 19 universități din 10 țări și 27 de parteneri strategici.

DANUrB+ – DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage

STARRRHI+ - Studenți arhitecți ai UAUIM: Reducerea riscului de abandon și rezultate mai bune în anul 1

LABORATOR BRĂILA - Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnată (B-LAB) / LP41/07.04.2015

DANUrB – A regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity

nZEB-SOL nZEB – Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la cresterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB

Finanțări din Timbrul de Arhitectură gestionat de OAR

Replica digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos – workshop de fotogrametrie și scanare 3D în cadrul proiectului "Tradiție și tehnologie. Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos"

Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă 2.0

Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă

Schönberg live-studio 2021

Proiecte Erasmus+

DANUBIAN-SMCs – Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and mediumsized Danubian cities

VVITA (vvita.uauim.ro) – Modernizing Learning and Teaching for Architecture through Smart and Longlasting Partnerships leading to sustainable and inclusive development strategies to Vitalize heritage Villages through Innovative Technologies

CO-LAND (www.coland.eu) – Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface

InCLIMATE – Integrating Climate Resilience in EU Higher Education

Triplex Confinium – Triplex tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia

Programe

FORCOPAR 2 - Formarea Profesională în Arheologia Industrială (Conservare/ Reconversie) - De la fezabilitate la operaționalitate

Manifestări științifice

RRRC – Risk Reduction for Resilient Cities, conferință internațională, noiembrie 2016

EURAU 2016 – In Between Scales, septembrie 2016

ICAR 2015 – Re[Search] through Architecture, martie 2015

ICAR 2012 – (RE)writing Historym, mai 2012

3rd EAAE Workshop on Conservation - CONSERVATION/REGENERATION: The Modernist Neighbourhood, Bucharest, October 2011

Simpozioanele UAUIM - Peisaj - Arhitectura - Tehnologie - Ambient, iunie 2011

Cuenca 2011 Bionică, Inovație și Dezvoltare Urbană Durabilă - Al 17-lea Seminar Internațional de Arhitectură Bionică, Cuenca 7-9 aprilie 2011

Alcala 2011 REMCE – Mobility Structures for Efficient Cities Network: Energy and Art - Întâlnire de lucru – Alcalá de Henares, Spania, 30 mar-1 apr, 2011

Cuenca 2010 Bio-cultura și orașele verzi - Seminar Internațional de Bionică, Inovație și Dezvoltare Urbană Durabilă

Locus Ibiza 2010 Accesibiliatea în centre istorice pentru persoane cu handicap și nu numai - Un proiect european cu participare româneasca

Participari la concursul european EAAE Prize 2010 - www.eaae.be:
An-ecologic-approach-applied-to-restoration.pdf - lect.dr.arh. Elena-Codina Dușoiu
Teaching-the-teachers-of-the-world.pdf - drd.arh. Robert Zotescu

ERSA 2009 Lodz, Polonia

ERSA 2008 Liverpool, Marea Britanie

CHRESP - A 8-a Conferință a Comisiei Europene privind Susținerea Patrimoniului Cultural al Europei

CNCSIS 10 - A zecea Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior / CNCSIS 10

Conferinta Internationala i-REC – "Gestionarea cladirilor – implementarea efectiva a reconstructiei post-dezastru"

EURAU 2008 – PEISAJ CULTURAL - Al 4-lea Congres European de Cercetare Arhitecturală și Urbană, Madrid 16-19 ianuarie 2008

Deplasare de lucru și expoziție la Dakar, Senegal - în august 2007 a fost încheiat un acord de cooperare între UAUIM și Fondation pour le Patrimoine - Senegal.

Proiecte de cercetare

Eco Futuring Romania - REMCE - Network for Mobility Structures For Efficient Cities: Energy And Art

Proiecte culturale

Cultura vizuală în spațiile subterane de tranzit - Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Finanțare - legături utile