UT-151 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4L | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:
 Colectarea de date specifice prin studiu individual, documentare foto, interviuri.
 Analiza cadrului legislativ (autohton și internațional) de funcționare a ariilor funcționale urbane, într-o interpretare personală și critică;
 Investigarea în teritoriu a elementelor structurale fizic și/sau organizatoric;
 Contactul cu instituțiile / personalul de decizie în programe strategice și operaționale la nivel teritorial;
 Culegerea de date cu caracter specific instituțional de la regiile și agențiile din teritoriu (supraveghere, reglementare, pregătire, autorizare, implementare, etc.);
 Identificarea de studii de caz relevante pentru a putea fi utilizate ca exemple de bune practici în procesul dezvoltării teritoriale din România.
 Asamblarea datelor culese într-o documentație analitică relevantă și cuprinzătoare.
Conținut:
Practica profesională efectuată pe parcursul semestrului II al anului 2 al Masterului de Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare regională urmărește investigarea dezvoltării durabile ȋn Planificarea Teritorială Integrate, aplicată pe zonele în studiul disertației, prin aplicarea cunoștințelor dobândite din surse primare și secundare pe proiectul de disertație în curs.
Metoda de predare:
Îndrumare metodologică.
Mod de evaluare:
Evaluarea rapoartelor de practică și colocviu de practică.
Bibliografie minimală:
 Babie, E. (2010) Practica cercetării sociale. Iași: Polirom
 Chelcea, S. (1975) Chestionarul în investigația sociologică. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
 Chelcea, S. (2001) Metodologia cercetării sociologice. București: Ed. Economică
 Chelcea, S. (2001) Tehnici de cercetare sociologică – Curs. București: Școala Națională de Studii Politice și Administrative
 Mărgineanu, I. (1982) Măsurarea în sociologie, București: Ed. Științifică și Enciclopedică
 Miftode, V. (1995) Metodologia sociologică, București: Ed. Porto-Franco
 Pășcuță, I. (2001) Metodologia cercetării sociologice. Timișoara: Eurostampa
 Peretz, H. (2002) Metodele în sociologie: Observația, Iași: Institutul European
 Rotaru, T., Iluț, P (1997) Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Iași: Polirom
 Stahl, H.H. (1974) Teoria și parctica investigațiilor sociale. Metode și Tehnici. București: Editura Științifică