UT-151 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4L | Credite ECTS: 6
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu

modifică