UT-72 Proiectare asistată de calculator

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh. Andrei Mitrea
Obiective:
Lucrul într-un program de proiectare BIM (Building Information Modeling). Studenții vor fi învățați să lucreze eficient într-un program de proiectare, prin aplicații practice în Allplan Arhitectură, pe baza unui model tridimensional (3D). În cadrul disciplinei, studenții ar trebui: 1. Să înțeleagă modul de funcționare al programului Allplan Arhitectură; 2. Să aplice întotdeauna ideile care le vin în urma prelegerilor și a lucrărilor care alcătuiesc disciplina, atât la atelierele de proiectare, cât și la celelalte discipline teoretice relevante.
Conținut:
Disciplina tratează, pe rând, următoarele teme: 1. Crearea unui model digital al terenului (MDT), pornind de la un fișier de puncte tridimensionale (3D) 2. Exerciții MDT (1-2) 3. Urbanism 4. Exerciții de urbanism 5. Peisagistică 6. Exerciții de peisagistică 7. Modelare tridimensională (3D) 8. Calculul umbrelor și studiul de însorire 9. Ilustrarea scenei și a modelului 10. Filmul de prezentare
Metoda de predare:
Prelegeri și dezbateri. Lucru împreună cu studenții.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face printr-o verificare de parcurs (VP) și printr-o verificare finală (VF). Nota finală = 10%*VP + 90%*VF Standardul minim de performanță are următoarele dimensiuni: 1. Pentru verificarea pe parcurs (VP): corectitudinea realizării cerințelor din tema lucrării de verificare; 2. Pentru verificarea finală (VF): rezolvarea corectă a testului grilă și răspunsul corect la întrebările din proiectul personal. Nu sunt admise lucrări plagiate sau autoplagiate.
Bibliografie minimală:
Toate materialele necesare disciplinei sunt disponibile pe platforma ALLBIM.
Observații:
Disciplina intitulată Proiectare asistată de calculator (UT–72) contribuie sistematic la exercițiile de atelier, făcute în cadrul disciplinei Proiectare de Urbanism (2) (UT–58), ea dezvoltând astfel capacitatea studenților de a folosi a unui program de proiectare asistată de calculator (CAD).