Departamentul
„Studiul Formei și Ambient”

Director: Valerica Potenchi

Departamentul Studiul Formei și Ambient coordonează activitățile teoretice și de proiectare menite să asigure studentului arhitect cunoștințele și abilitățile necesare pentru reprezentarea formelor și detaliilor arhitecturale. Membrii catedrei gestionează disciplinele specifice din cadrul Facultății de Arhitectură, cât și din cadrul celorlalte facultăți componente ale UAUIM, Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Urbanism.

Înființarea Facultății de Arhitectură de Interior cu cele două secții – Design Interior și Design – a condus la apariția unor activități teoretice și de proiectare specifice (educație plastică, desenul corpului uman, modelaj, machetaj), indispensabile procesului formativ al arhitectului de interior. Aceste activități sunt coordonate tot de membrii catedrei SFA.

După cum reiese din însăși titulatură, departamentul Studiul Formei și Ambient coordonează pentru UAUIM activitățile didactice care au ca scop înțelegerea și reprezentarea formelor arhitecturale, activități legate în mod direct de însușirea limbajului specific al profesiei de arhitect.

Mesajul arhitecturii nu poate fi reformulat în cuvinte și de aceea avem nevoie de un limbaj vizual prin care să comunicăm gândurile și opțiunile noastre despre cum ne imaginăm un obiect sau o organizare spațială. Dar studiul formei nu trebuie privit doar ca un mijloc de fixare și comunicare a ideilor vizuale, ci și ca un mod de a gândi, un proces creator prin sine însuși. Studiul formei nu este doar modul în care un obiect este desenat pe hârtie, ci întreg procesul prin care acesta a luat naștere, folosind cele mai variate tehnici pentru a imagina forme: desenul, modelarea pe calculator sau macheta.

Conceptul catedrei privind aceste discipline se subscrie pe deplin opiniei conform căreia: „un student la arhitectură trebuie să parcurgă studiul formei nu atât pentru a învăța tehnici de desen, ci pentru a ajunge la înțelegerea spațiului, a-și însuși simțul materialului, a-și dezvolta simțul proporțiilor și pentru a învăța – printr-o mai bună autocunoaștere – să-și descătușeze izvoarele propriei creativități”.

Disciplinele coordonate de cadrele didactice ale catedrei SFA constau atât în studierea unor forme de bază și a unor tipuri de reprezentări specifice în proiectarea de arhitectură, cât și în formarea gândirii în spațiu a viitorului arhitect, ceea ce permite imaginarea spațială a formelor și structurilor obiectelor de arhitectură proiectate, inclusiv reprezentarea plană a acestora, prin niște desene bidimensionale.

Un arhitect trebuie să posede capacitatea de a reprezenta prin figuri plane un obiect din spațiu și invers, să își imagineze obiectul din spațiu prin citirea reprezentărilor plane ale acestuia. În acest sens, disciplinele studiate contribuie la înțelegerea formelor spațiale tridimensionale, utilizate ca suprafețe și structuri în toate realizările din domeniul arhitecturii și al construcțiilor.

Disciplinele obligatorii urmăresc asimilarea elementelor de bază în reprezentările de arhitectură: elementele formative necesare educării percepției spațiale; studiul formelor geometrice care au aplicație directă în arhitectură (Forme poliedrale: echipartiții plane și spațiale, cupole geodezice, stucturi plane și spațiale, suprafețe cutate; Suprafețe riglate: geometria bolților, paraboloizi hiperbolici, scări elicoidale); redactarea rapidă și expresivă a perspectivei de arhitectură, punându-se totodată accentul pe o înțelegere cât mai profundă a mecanismului perspectivei, care împreună cu perspectiva de observație reprezintă două din mijloacele de bază ale formării “vederii în spațiu”; disciplinarea actului de desen, răbdarea, capacitatea de concentrare, etica profesională și nu în ultimul rând capacitatea de a acumula cunoștințele gradat de la simplu la complex; simțul estetic în organizarea și prezentarea desenului ca obiect; reprezentarea obiectelor prin desenul de observație; exprimarea și manipularea formelor tridimensionale prin material (machetă și modelaj); inițierea în morfologia spațiului (delimitări spațiale) de la elementar la raporturi reciproce între elemente (lumină – spațiu, culoare – lumină – spațiu, textură – culoare- lumină – spațiu); descrierea, modelarea și vizualizarea formei cu ajutorul calculatorului și o investigare în lumea “realității virtuale” utilizând într-un mod profesional lumina și culoarea.

Disciplinele la alegere din departamentul SFA propun aprofundarea următoarelor problematici:

Ca exercițiu de proiectare propus studenților din anul 3, proiectul de mobilier coordonat de cadrele didactice din departamentul SFA este o aplicație la noțiunile despre configurațiile formale asociate cu elemente de funcționalitate și tehnologie însușite la cursul de Mobilier. În același timp este un prim exercitiu de design (creativitate și proiectare interactivă). Proiectul cere studentilor conceperea unui obiect multifuncțional, escamotabil (de exemplu un dispozitiv pentru un loc de studiu), executat din placi cu detalii de asamblare si accesorii de manipulare specifice (balamale, glisiere, manere etc.).

Disciplinele coordonate de cadrele didactice ale catedrei SFA se bazează pe o succesiune de prelegeri teoretice (la tablă sau pe calculator) însoțite de prezentări de ilustrații și urmate de exerciții practice. Scopul exercițiilor este acela de a introduce studentul în problematica limbajului arhitectural, în paralel cu însușirea diverselor tehnici de redactare și de vizualizare în spațiu a formelor arhitecturale. Pe lângă desenele realizate la planșetă, studenții realizează și exerciții de modelare și vizualizare a obiectelor arhitecturale pe calculator, de modelaj în lut, machete realizate prin sculptarea unor blocuri de B.C.A. sau fotografierea digitală a unor machete pentru a înțelege efectul luminii asupra unor configurații spațiale.

Sub aspect metodologic disciplinele se completează reciproc, oferind viitorului arhitect posibilitatea de a-și însuși temeinic cunoștințele acumulate. Nu se pune accentul numai pe informarea studentului asupra unor probleme, ci și pe stimularea investigației sale personale în diverse domenii, astfel încât acesta să deprindă abilitatea de a găsi informațiile necesare în viitoarea sa profesie.

În paralel cu activitatea didactică, membrii catedrei sunt implicați în activitatea de cercetare și proiectare, activități conexe procesului didactic, cu impact pozitiv asupra formării profesionale.

Asigurând contactul membrilor catedrei SFA cu practica profesională, activitatea de proiectare implică realizarea de proiecte diverse, în general relevee, proiecte de arhitectură și proiecte de amenajări interioare.

Membrii catedrei au participat și au organizat simpozioane de comunicări științifice și sunt solicitați să organizeze concursuri de design, ca urmare a recunoașterii calității cercetării și performanțelor din domeniu.

De asemenea, membrii catedrei au participat permanent în comisiile de admitere la UAUIM și sunt afiliați unor organizații profesionale specifice (OAR, UAR, UAP).

Din anul universitar 2007-2008, departamentul SFA urmează să organizeze un curs de Master în Arhitectura de Interior.

Nu în ultimul rând trebuie amintit faptul că membrii catedrei angrenați în predarea disciplinelor legate de proiectarea și modelarea cu ajutorul calculatorului desfășoară o activitate permanentă de asimilare a noilor produse software destinate proiectării cu ajutorul calculatorului.