UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
intelegerea problematicii functionarii spatiului urban, a relatiei dintre obiectul de arhitectura cu programele de urbanism, insusirea mecanismelor teoretice de intelegere, interpretare si gestionare a problemelor spatiului urban in raport cu evolutia orasului contemporan.
Conținut:
1. Introducere. Definirea campului de studiu. Tipuri de programe.
2. Programul de locuire urbana. Tipuri.
3. Locuire individuala si locuire colectiva. Modele.
4. Conformarea zonelor de locuit pe tipuri. Relatia cu obiectul de arhitectura.
5. Aplicatie. Conformarea unei zone de locuit. Concept – schema functionala – conformarea zonei elemente de regulament– asezarea obiectelor de arhitectura – planul de situatie.
6. Activitati economice productive si de servicii. Definitie si mod de exprimare in teritorii urbane.
7. Modele de dezvoltare economica si implicatii spatiale. Configuratia zonelor de activitati economice. Aparitia si dezvoltarea de noi tipuri de zone. Principale modificari produse in configuratia oraselor in ultima jumatate de secol. Situatia particulara a Romaniei.
8. Aplicatie. Conformarea unei zone de activitati economice. Concept – schema functionala – conformarea zonei elemente de regulament– asezarea obiectelor de arhitectura – planul de situatie.
9. Circulatie si transporturi. Definitie si mod de exprimare in teritorii urbane.
10. Aplicatie. Conformarea unui sistem de circulatie. Concept – schema functionala – conformarea zonei elemente de regulament– asezarea obiectelor de arhitectura – planul de situatie.
11. Zone de recreere. Definitie si mod de exprimare in teritorii urbane.
12. Aplicatie. Conformarea unei zone de recreere. Concept – schema functionala – conformarea zonei elemente de regulament.
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; studii de caz; exercitii
Mod de evaluare:
evaluare pe parcurs prin exercitii realizate la Seminar.