UT-93 Arii și zone protejate

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2

informații pentru 2020-2021

Instructiuni 2020-2021.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh Simona Munteanu
Obiective:
Însușirea cunoștințelor particulare referitoare la arii și zone protejate în context românesc: categorii legale, gestiune, reglementare, elemente legislative și recomandări internaționale în domeniu.
Abordarea chestiunilor relative la necesitatea studierii cadrului natural, cultural și peisager pentru fundamentarea deciziilor urbanistice.
Definirea metodelor de identificare și de evaluare a valorilor de ordin natural, cultural și peisager într-un teritoriu dat.
Definirea metodelor de cercetare operațională; preluarea rezultatelor studiilor în planificarea urbană și în activitatea de reglementare.
Conținut:
1. Principii, noțiuni, obiective, arie tematică;
2. Arii (naturale) protejate; zone construite protejate – categorii legale, particularități, gestiune, reglementare, texte naționale și internaționale;
3. Studii de fundamentare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism – studiul geografic, studiul peisagistic, studiul istoric, studiul arheologic, studiul etnologic;
4. Restricții și permisivități de intervenție, potențial și opțiuni de dezvoltare;
5. Preluarea în documentațiile de menajarea teritoriului și de urbanism, reglementări specifice;
6. Studii de caz.
Metoda de predare:
Prelegeri si discuții cu participarea studenților.
Mod de evaluare:
Examen 50% si lucrare 50%.
Bibliografie minimală:
*** - Projets Urbain en France - editată de Le Moniteur și realizată de Ministere de L’equipment, Transports, du Logement, Tourisme et de la Mer, 2002;
CHOAY, F., L’allégorie du patrimoine, Paris: Seuil, « La couleur des idées », 1992 (1996). ed. rom.: Alegoria patrimoniului, trad. K. Kovács, București: Simetria, 1998.
CHOAY, F., L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Paris: Seuil, 1965 (1979). Ed. rom.:
Urbanismul: utopii și realități, trad. K. Kovács, București: Paideia & Simetria, 2002.
HALL, Peter - Orașele de mâine - O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, Editura All Educational, 1999, București;
Acte internaționale: Convenția patrimoniului mondial, Convenția europeană a peisajului.
Acte normative: legile nr. 50/1991, 5/2000, 86/2000, 350/2001, 378/2001, 422/2001, 564/2001, OUG 154/2008 – cu modificările și completările ulterioare.