UT-97 Criterii de localizare în dezvoltarea regională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr. Radu Săgeată
Obiective:
Cursul vizează explicarea criteriilor de localizare a activităților economice și modelele economice de dezvoltare regională în raport de specificul teritorial local și regional. Studenții sunt familiarizați cu repartiția teritorială a resurselor naturale și antropice / forței de muncă, cu discrepanțele teritoriale între producție și consum care determină orientarea fluxurilor de materii prime, produse finite și forță de muncă, precum și cu politicile de dezvoltare economică ce influențează amplasarea de investiții. De asemenea este prezentată și explicată situația dezvoltării economice la nivel regional pe Glob și în România și factorii ce au contribuit la aceasta, detaliindu-se anumite studii de caz reprezentative.
Conținut:
A. Prelegeri :
I. Resursele, factori de localizare economică.
1. Distribuția resurselor energetice pe Glob și în România și relațiile cu localizarea investițiilor în industrie.
2. Resursele și localizarea activităților industriale. Studiu de caz: minereurile feroase și siderurgia.
3. Resursele și delocalizarea activităților industriale. Forța de muncă și industria de prelucrare.
II. Discrepanțe teritoriale între producție și consum.
4. Areale de producție și piețe de consum. Fluxuri materiale și umane.
5. Conflicte cu suport economic. Implicațiile asupra dezvoltării regionale.
6. Rolul elementului etnic în relația resurse – dezvoltare regională. Studii de caz.
III. Resursele și dezvoltarea regională.
7. Diferențieri teritoriale privind dezvoltarea regională.
8. Politici de dezvoltare economică și implicațiile sociale. Studii de caz.
9. Politicile de dezvoltare economică și factorii de mediu. Dezastre ecologice ca urmare a unor politici economice greșite.
10. Dezvoltarea regională în România. Diferențieri teritoriale.

B. Teme practice și exerciții :
Analiza și explicarea logicii amplasării unor investiții în industrie și servicii.
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări PowerPoint, exerciții de echipă și individuale.
Mod de evaluare:
Raport de cercetare și teste aplicate în cadrul activității didactice.
Bibliografie minimală:
Adumitrăcesei, I-D., Niculescu, N-G. (1999, 2000), Pericolul subdezvoltării. Vol. I : Decalaje economice interjudețene, Vol. II : Contraperformanțe economice persistente. Imperativul relansării, Edit. Economică, 224 p. + 223 p.
Crețan, R. (2010), Geografie economică mondială, Edit. Mirton, Timișoara, 223 p.
Dragomirescu, Ș., Săgeată, R. (2011), Statele lumii contemporane, Edit. Corint, București, 384 p.
Floricel, Gh., Vasiliade, M., Năstase, Gh. (1998), Coridorul de transport eurasiatic prin Marea Neagră. Drumul mătăsii în secolul XXI, Edit. Economică, București, 142 p.
Ianoș, I. (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografică, Edit. Tehnică, București, 197 p.
Guillochon, B. (2003), Globalizarea – o singură planetă, proiecte divergente, Enciclopedia Rao, București, 128 p.
Lacoste, Y. (2000), Apa. Bătălia pentru viață. Mica Enciclopedie Larousse, Edit. Rao, București, 127 p.
Neguț, S. (2011), Geografia umană, Edit. Academiei Române, București, 614 p.
Paraschiv, V. (coord.), Mărculeț, I., Albăstroiu, E-S., Epure, T. (2020), România. Geografia industriei, Edit. Pim, Iași, 423 p.
Săgeată, R. (2008), Geopolitica, Edit. Universității Lucian Blaga, București, 302 p.
Săgeată, R. (2009), Globalizare culturală și cultură globală. Global și local în geografia culturală, Edit. Universitară, București, 256 p.
Săgeată, R. (2010), Geografie urbană, Edit. Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 266 p.
Săgeată, R., Stănescu, D. (2012), Geografie urbană. Lucrări practice, Edit. Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 109 p.
Săgeată, R. (2014), The Urban Systems in the Age of Globalization. Geographical Studies with focus on Romania, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 256 p., 91 fig., 20 tab.
Sobaru, A., Năstase, Gh., Avădanei, C. (1998), Artera navigabilă Dunăre-Main-Rhin. Strategii europene, orizont 2020, Edit. Economic, București, 326 p.