UT-97 Criterii de localizare în dezvoltarea regională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.geogr. Radu Săgeată

modifică