UT-34 Planificare comunitară

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.arh. Simona Munteanu
Obiective:
Cursul are drept scop intelegerea si conceptualizarea de catre studenti a notiunilor fundamentale de comunitate si planificare participativa in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea urbana.
Conținut:
Accentul acestui curs este pus pe înțelegerea integrată și inovativă asupra instrumentelor și teoriilor privind comunitatea, puterea comunității, delegarea deciziilor și procesul de planificare urbana.
Programul este format din doua module, si anume:
• primul consta din intoducerea notiunilor privind comunitate, participare, planificare, guvernare, guvernanta si corelarea acestora in procesul de dezvoltare urbana, si
• al doilea se orienteaza pe transpunerea unor experiente si studii de caz relevante in intelegerea procesului de planificare participativa.
Exercitiile practice se vor baza pe temele initiate in cadrul modulelor de Planificare Strategica si Planificare Operationala, raportate la obiectivul disciplinei.
Metoda de predare:
Este folosită o asociere a metodelor tradiționale – expunere și exemplificare – cu o implicare participativă a studenților.
Mod de evaluare:
Examen și teste aplicate în cadrul activității didactice. Nota finala va consta in media aritmetica a notelor obtinute la examen si la exercitiile pe parcurs.