UT-125 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 10
Titular:
prof.dr.arh Mihaela Negulescu