UT-125 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 10
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Negulescu