UP-146 Estetică vizuală U1 / P1 / UAT1
UP-24 Cadastru și topografie U1 / P1 / UAT1
UP-136 Fotografia - instrument metodic U1 / P1
UP-137 Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine) U1 / P1
UP-151 Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural) U1 / P1
UP-23 Proiectare și reprezentări în urbanism P1
UP-161 Proiect de arhitectură (1) P1
UP-25 Reprezentări în urbanism și peisagistică P1
UP-26 Activități practice - releveu P1
UP-162 Proiect de arhitectură (2) P1
UP-163 Proiect de verificare (1) P1
UP-145 Istoria arhitecturii și urbanismului UAT1
UP-147 Elemente de structură urbană UAT1
UP-148 Tehnoredactare și baze de date UAT1
UP-90 Documente și documentații de urbanism UAT1
UP-1 Analiza morfo-tipologică urbană A2
UP-134 Formă urbană A2
UP-1E Analiza morfo-tipologică urbană E2
UP-134E Formă urbană E2
UP-10 Morfologie urbană U2 / P2 / UAT2
UP-11 Sociologie și demografie urbană. U2 / P2 / UAT2
UP-14 Statistica urbană U2 / P2 / UAT2
UP-61 Elemente de teorie urbanistică (2) U2 / P2
UP-164 Proiectare de arhitectură (3) P2
UP-174 Schiță (2.1) P2
UP-99 Activități practice P2
UP-175 Schiță (2.2) P2
UP-30 Botanică și dendrologie P2
UP-31 Tehnici de plantare și întreținere P2
UP-165 Proiectare de arhitectură (4) P2
UP-166 Proiect de verificare (2) P2
UP-20 Studiu de program arhitectural UAT2
UP-3 Tehnica proiectării urbane UAT2 / A3
UP-149 Spațiul administrativ european UAT2
UP-150 Managementul proiectelor europene UAT2
UP-4 Structuri urbane A3 / U4 / P4
UP-3E Tehnica proiectării urbane E3
UP-4E Structuri urbane E3
UP-66 Sistematizare verticală și drumuri U3 / P3 / UAT3
UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal U3 / U3 / P3 / P3 / UAT3
UP-183 Eficiență energetică în urbanism U3 / P3
UP-184 Circulație și trafic U3 / P3
UP-80 Spațiul public urban U3 / P3 / UAT3
UP-144 Iluminat urban U3 / P3
UP-152 Design urban U3 / P3
UP-6 Peisagistică U3 / UAT3 / A5 (opt)
UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică U3 / P3 / UAT3 / UAT3
UP-22 Activități practice U3 / UAT3
UP-2 Doctrine urbanistice U3 / P3
UP-108 Protecția și restaurarea patrimoniului natural U3 / P3
UP-139 GIS/CAD/Allplan U3 / P3
UP-82 Istoria Grădinilor P3
UP-167 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat P3
UP-176 Schiță (3.1) P3
UP-27 Teoria și istoria peisajului (2) P3
UP-160 Peisaj urban P3
UP-36 Proiectare de arhitectura peisajului P3
UP-168 Proiect de verificare (3) P3
UP-52 Activități practice P3
UP-7 Compoziție urbană A4 / U4 / P4
UP-7E Compoziție urbană E4
UP-83 Morfologia teritoriului U4 / P4
UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban U4 / P4
UP-55 Proiectare de arhitectură U4
UP-33 Practică profesională U4 / U4
UP-185 Managementul peisajului U4 / P4
UP-186 Metodologii de proiectarea peisajului U4 / P4
UP-153 Peisaj rural P4
UP-85 Parcul urban P4
UP-88 Studiu de program peisagistic P4
UP-89 Practică profesională P4 / P4
UP-94 Fundamentare Licență P4
UP-128 Cercetare Îndrumată - Proiect de Licență P4
UP-178 Design urban A5 (opt)
UP-179 Proiect design urban A5 (opt)
UP-6E Peisagistică E5 (opt)
UP-133 Dinamica periferiilor urbane MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UP-47 Studii și documentații de urbanism MPU1 / MPT1 / MMU1
UP-154 Proiectare GIS (1) MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UP-41 Cercetare și etică academică (2) MPU1 / MPT1 / MOC1 / ATDR1 / MMU1
UP-130 Fundamentare de temă (1) MPU1
UP-71 Managementul proiectării de urbanism MPU1
UP-141 Proiectare GIS (2) MPU1
UP-74 Proiect urbanism complex MPU1
UP-105 Compoziție urbană - proiect integrat MPU1
UP-48 Proiect Restaurarea Peisajului MPT1
UP-45 Analiza socială a comunităților în teritoriu MPT1 / ATDR1 / MMU1
UP-53 Politici de planificare în peisaj MPT1
UP-49 Proiectare macro-peisajului MPT1
UP-50 Proiectarea mezzo-peisajului MPT1
UP-102 Vulnerabilitate și dezvoltare sustenabilă MPU2
UP-64 Protecția localităților împotriva riscurilor MPU2
UP-56 Antropologie urbană MPU2 / MPT2 / MOC2 / MMU2
UP-132 Fundamentare de temă (2) MPU2
UP-155 Strategic Urban Design MPU2
UP-142 Practică profesională MPU2 / MPT2
UP-70 Cercetare îndrumată MPU2 / MOC2
UP-131 Proiect Disertație MPU2 / MPT2
UP-40 Sitologie și dezvoltare sustenabilă MPT2
UP-98 Tehnologie în peisaj MPT2
UP-59 Dezvoltare turistică și peisaj MPT2
UP-110 Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj MPT2
UP-156 Economia peisajului productiv MPT2
UP-112 Cercetare îndrumată MPT2