UP-89 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titulari:
lect.dr.urb. Sebastian Guță
lect.dr.urb. Sebastian Guță
Obiective:
Familiarizarea studentilor cu practica profesionala in cadrul atelierelor de proiectare si cercetare in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, precum si a practicii de specialitate, respectiv proiectarea, amenajarea si planificarea peisagistica.
Familiarizarea cu sistemul administratiei publice si cu Metodologia proiectarii peisagistice propriuzise, cu Succesiunea si Continutul Fazelor de Proiectare specifice.
Studiul de Fezabilitate; Proiectul Tehnic si Caietele de Sarcini; Legislatie in domeniu.
Conținut:
Colaborare cu universitati, centre de cercetare, unitati private, de stat sau centre ale administratiei publice
Metoda de predare:
x
Mod de evaluare:
Promovarea se face in baza calificativului admis/respins, pe baza unui portofoliu prezentat.
Bibliografie minimală:
Documentatii in urbanism si peisaj la nivel national si international: metodologii, politici de peisaj
Observații:
x