UP-164 Proiectare de arhitectură (3)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 5
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu; drd. arh. Ioana Enache; dr. arh. Cristian Moscu
Obiective:

- Obtinerea de abilitati in privinta elaborarii detaliate a unei teme de proiectare pentru o locuinta simpla pornind de la aria construita, tinand cont de raporturile juste dintre functiunile acesteia.
- Familiarizarea cu relatiile ce se stabilesc intre functiuni in cadrul programului general de locuinta individuala.
- Intelegerea elementelor de context, ierarhizarea importantei acestora in functie de intentiile proiectantului si de interesele clientului, cu implicatii directe asupra solutiilor adoptate.
- Intelegerea importantei crochiurilor/schitelor de concept, de studiu si detaliu in cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
- Deprinderea lucrului in 3 dimensiuni cu semnificare in 2 dimensiuni si invers, prin utilizarea repetata a crochiurilor/schitelor.

Conținut:

Proiectul 3-2-3
Se cere proiectarea unei locuinte cu doua niveluri avand o arie desfasurata de maxim 250 mp (+/- 10%). Constructia trebuie sa contina o zona destinata accesului in casa, camera de zi (living room), sufragerie (loc de luat masa / dining room), bucatarie, grup sanitar, 3 dormitoare, grup sanitar cu cada, grup sanitar cu dus, spatii de depozitare (camara, debara), un mic spatiu tehnic (aprox. 4mp) si scara interioara. Locuinta poate contine logii, balcoane, terase acoperite sau descoperite, a caror suprafata se va adauga la aria desfasurata si nu va depasi 20% din aceasta. Celelalte functiuni care completeaza locuinta precum si gabaritele lor vor fi propuse de studenti (inclusiv accesul pe lot si parcarea/gararea pentru doua masini).
Amenajarile exterioare (terase, pergole, oglinzi de apa, copertine, eventual garaj, etc) nu intra in calculul ariei construite sau desfasurate.
Cladirea va avea acoperirea in sistem șarpantă.
Sistemul constructiv va fi din cadre de beton armat, cu inchideri de zidarie.
Sunt admise decalaje pe inaltime ale pardoselii cladirii de trei trepte.
Sunt admise camere cu inaltimi diferite.

Metoda de predare:

Atelierele pot conține: corecturi, prelegeri, exerciții de atelier.

Mod de evaluare:

In baza documentatiei puse la dispozitie (anexele la tema), dar si ca urmare a informatiilor obtinute in urma studiului individual care este obligatoriu, studentii trebuie sa deseneze pe formate de hartie alba 50x70cm paginate pe verticala piese la nivel de ilustrare de tema.
Gradul de detaliere pentru fiecare piesa in parte va depinde de scara de lucru.
Redactarea trebuie sa fie convingatoare, fara a fi impusa prin tema vreo tehnica anume de reprezentare
Proiectul va fi redactat de mana, cu exceptia simularii 3d care va fi redactata pe calculator. Pentru redactare se vor utiliza tonuri de gri si cel mult o culoare.
Fatadele, axonometria, perspectiva si planul de amplasament vor contine obligatoriu elemente de anturaj.
Respectarea formatului este obligatorie. Orice alt format nu va fi luat in considerare.
Notarea proiectelor va tine seama de rezultatul final – proiectul, asa cum este predat, de activitatea de la atelier si de caietul de documentare, in ponderi dupa cum urmeaza:

· Proiect – 50% - Nota de grup (daca va fi elaborat in echipa)
· Activitate la atelier – 30% (exercitii de atelier 10% nota individuala + evolutie proiect 10% nota de grup + corectura la panou 10% nota de grup) (daca va fi elaborat in echipa)
· Caiet de documentare – 20% - nota de grup (daca va fi elaborat in echipa)

Modul de lucru (individual sau in echipe de maxim doi studenti) este anuntat in tema anuala lansata la atelier.

Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare sau a proiectului atrage după sine nepromovarea. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezența doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.
La inceputul orelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile dureaza cel mult o ora si pot fi notate. Proiectul se poate desfasura, dupa caz, in echipe de cel mult doi studenti. In cazul in care nu se poate forma echipa, proiectele se pot elabora individual.
Modul de desfasurare (individual sau in echipe de cel mult doi studenti) este specificat in tema lansata la atelier.

Bibliografie minimală:

- Legea locuintei nr.114/1996

- Sketch Houses – How architects conceive residential architecture, 2006, Loft Publications, Barcelona

- Gunther Pfeifer – Per Brauneck, Courtyard houses – A housing typology, 2008, BirkhauserVerlag AG, Basel

- Andrea Deplazes (ed), Constructing architecture – materials processes structure, 2005, BirkhauserVerlag AG, Basel

- Dr. arh. Mircea Enache, arh. Iulius Ionescu – Geometrie descriptiva si perspectiva, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica

- McLeod, Virginia – Detail in Contemporary Bathroom Design – 2008, London, Laurence King Publishing

- McLeod, Virginia – Detail in Contemporary Kitchen Design – 2008, London, Laurence King Publishing

- Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architect

- Harbinger, Phyllis – The interior design productivity toolbox – 2014, Wiley

- Neufert Architects Data

- Francis D.K. Ching - Architectural Graphics - 2015, John Wiley & Sons, Inc.

- Francis D.K. Ching - Architecture. Form, Space and Order - 2007, John Wiley & Sons, Inc.

- https://www.archdaily.com/918987/balmain-rock-house-benn-and-penna-architects?ad_medium=gallery - https://www.archdaily.com/947098/avatar-home-devyni-architektai - https://www.archdaily.com/948546/bank-barn-birdseye - https://www.archdaily.com/908310/red-house-biuro-toprojekt - https://www.archdaily.com/940552/afra-house-daal-studio?ad_source=search&ad_medium=search_result_... - https://www.archdaily.com/936876/y-house-mmxx-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result... - https://www.dezeen.com/2015/06/23/house-b-format-elf-features-asymmetric-roof-shaped-by-planning-...