UP-146 Estetică vizuală

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb Liviu Veluda
Obiective:
• Cunoașterea elementelor de bază de limbaj plastic utilizate în urbanism și peisagistică pentru a analiza, concepe și comunica o viziune proprie asupra spațiului construit. • Exersarea a cel puțin 3 tehnici de analiză, concepție și comunicare vizuală bazate pe înțelegerea relației dintre mental, vizual și textual. • Dezvoltarea, exprimarea și evaluarea ideilor și proceselor specifice educației prin artă. • Cursul desfășoară un program teoretic/practic centrat pe studiul mijloacelor de expresie și al elementelor de limbaj proprii desenului.
Conținut:
Prelegere 1: Introducere - Necesitatea educației vizuale; a vedea, a reprezenta, a transmite Lucrare/seminar 1: Discuții – Schiță de observație – Tema 1 (T1) Prelegere 2: Mijloace de investigare vizuală - Câteva mijloace de investigație a formelor vizuale (grafică, forografie, film, etc.) - Tipuri de schițe (de observație, de concept, de analiză) - Câteva tehnici și reguli de compoziție I (compunere cu linie, compunere cu spațiu pozitiv/negativ, combinații: sf.treime, regula imparelor și cadrarea ) Lucrare/seminar 2: discuție T1 / prezentare T2 - 3 tipuri de schițe; realizare T2 – posibil în aer liber Prelegere 3: Tehnici și reguli de compoziție - Câteva tehnici și reguli de compoziție II (mișcare, echilibru, creștere, dinamică, ritm, expresie și simbol) - Câteva tehnici și reguli de compoziție III (principii de compoziție, topologică) Lucrare/seminar 3: discuție T2 / prezentare T3 - 3 compoziții schiță Prelegere 4: Elemente de paginare - Elemente de paginare I (noțiuni generale de paginare text și imagine) - Elemente de paginare II (ordinea infornațiilor în planșă, compoziția formelor) Lucrare/seminar 4: discuție T3/ prezentare T4 - 3 compoziții colaj Prelegere 5: Reprezentarea de tip schemă - Logica reprezentării și reprezentarea prin scheme logice I (relații, ordinea citirii) - Logica reprezentării și reprezentarea prin scheme logice II Lucrare/seminar 5: discuție T4 / prezentare T5 – reprezentarea schematică a unui traseu Prelegere 6: Reprezentări specifice în documentații de specialitate - Reprezentare specifică documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și peisagistică I - Reprezentare specifică documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și peisagistică II Lucrare/seminar 6: discuție T5 / prezentare T6 - scheme logice Prelegere 7: Imagine statică și dinamică în film - Vizionare film - Imagine statică și în mișcare - analiza filmului Lucrare/seminar 7: schemă spațializată a unui teșut urban prezentat într-o secvență de film Prelegere 8: Încheiere curs – Recapitularea unor noțiuni
Metoda de predare:
• Cursul este structurat in prelegeri insotite de lucrari care se vor elabora in cadrul orelor alocate seminariilor • expuneri ilustrate si comentate; expunere insoțită de imagini video și studii de caz
Mod de evaluare:
- minim 50% din lucrări/seminarii (media lor aritmetica minim 5) + - nota (minim nota 5) din activități-teme - caiet de schițe
Bibliografie minimală:
[1] Ailincăi, Cornel. 2010. Introducere în gramatica limbajului vizual, Iași:Polirom. [2] Arnheim, Rudolf. 2011/1954. Arta și percepția vizuală: o psihologie a văzului creator, Iași:Polirom. [3] Arnheim, Rudolf – 1995. Forta centrului vizual, Ed. Meridiane [4] Paul Klee, 1972/1953. Pedagogical Sketchbook, cu introducere de Moholy-Nagy bazat pe cursurile de “formă vizuală” ținute la Bauhaus între 1921-1931 – pus la dispoziție în cadrul cursului.