UP-167 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 5
Titular:
lect.dr.arh. Radu Canciovici
Colectiv:
Asist. Dr. Arh. Anca Rusu; Lect. Dr. Urb. Peis. Andreea Bunea
Obiective:
- Familiarizarea cu problematica generata de programul "locuinta colectiva":
• Dobandirea de abilitati in privinta stabilirii potentialului real al unui teren in stransa legatura cu reglementarile urbanistice ale zonei.
• Intelegerea modului de organizare a locuintei semicolective amplasata in mediu urban si a masurii in care contextul imediat influenteaza conformarea sa la nivel functional si estetic.
• Familiarizarea cu o serie de trasaturi tipice ale unitatilor de locuit ce compun o locuinta semicolectiva - mod de conformare interna, tipuri de apartamente.
- Aplicarea cunostintelor dobandite intr-un caz apropiat de realitate.
- Utilizarea crochiurilor / schitelor de studiu si detaliu in cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
Conținut:
In prima instanta studentii trebuie sa analizeze particularitatile parcelei si potentialul acesteia, precum si vecinatatile relevante ale terenului pentru ca mai apoi, prin corelare cu reglementarile urbanistice specifice zonei, sa fie in masura sa propuna un edificabil pentru o locuinta semicolectiva amplasata pe acest lot.
In baza acestei analize se va trece la elaborarea proiectului de arhitectura. Toate apartamentele vor respecta cu strictete suprafetele minimale impuse de Legea Locuintei si vor beneficia de spatii destinate depozitarii (debara, camara, dulapuri inzidite, dressing). De asemenea apartamentele vor fi dotate cu bai si grupuri sanitare avand ca reper minim legislatia in domeniu.
Prin tema a fost evitata precizarea unei metode de lucru clare si detaliate, intrucat ea ar trebui sa fie specifica personalitatii fiecarui student in parte. Cu toate acestea, exista o serie de etape care ar trebui parcurse:
• Documentarea / analiza complexa a sitului utilizand mijloace diverse dupa caz: vizita la amplasament, studiul planurilor urbanistice si a reglementarilor care stabilesc conditiile de construire in zona, imagini / colaje foto, studii istorice, sociologice, economice - imobiliare, precum si documentarea privind programul in sine, acela al locuintei colective.
• Stabilirea relevantei informatiilor obtinute si implicit a masurii in care acestea vor influenta elaborarea temei, ca date de "input".
• Stabilirea solutiei si analiza modului in care aceasta poate fi materializata, cu respectarea datelor principale de tema. In aceasta faza se vor stabili "liniile de forta" ale solutiei adoptate, de la volumetria generala la schemele functionale.
• Corelarea repetata a volumetriei privita din perspectiva spatial volumetrica cu caracteristicile functiunilor adapostite, avand in vedere ca majoritatea modificarilor facute asupra schemelor functionale se vor oglindi in volumetrie, dar si invers, modificarile aduse volumului vor influenta partiul propus. Procesul trebuie sa continue pana se ajunge la compromisul ideal.
• Finalmente redactarea sugestiva a solutiei, deci transpunerea proiectului intr-o forma palpabila, usor lizibila.
Gestionarea acestor etape (succesiunea lor, revenirea si reconsiderarea unora in functie de modificarile survenite la un moment dat, cantitatea de timp alocat pentru fiecare faza) este o chestiune de organizare personala, exceptand faza de documentare care in mod evident va fi prima, dar care se va intinde pe toata durata proiectului.
Gradul de detaliere pentru fiecare piesa in parte va depinde de scara de lucru.
Redactarea se va face intr-o maniera la alegerea studentului dupa consultarea obligatorie cu echipa de indrumare de atelier.
Metoda de predare:
Atelierele pot conține: exercitii, corecturi si prelegeri.
Mod de evaluare:
Notarea proiectelor va tine seama de rezultatul final – proiectul, asa cum este predat, de activitatea de la atelier si de caietul de documentare.
Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare sau a proiectului atrage după sine nepromovarea. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezențele doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc.

Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.
La inceputul orelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile dureaza cel mult o ora si pot fi notate. Proiectul se poate desfasura, dupa caz, in echipe de cel mult doi studenti. In cazul in care nu se poate forma echipa, proiectele se pot elabora individual.
Modul de desfasurare (individual sau in echipe de cel mult doi studenti) este specificat in tema lansata la atelier.
Proiectul se va desfasura online sau in sistem hibrid. Proiectele, exercitiile si documentele prezentate spre corectura vor fi incarcate online pe un drive care va fi indicat pe parcursul desfasurarii proiectului. Incarcarea documentelor care vor fi prezentate la corectura se va face inaintea inceperii orelor de atelier. Sedintele online se vor tine pe Zoom. Studentii se vor asigura ca au microfoanele si camerele functionale. Pe parcursul atelierelor camerele vor fi pornite. Microfoanele se vor porni la solicitarea indrumatorilor de atelier. Comunicarea cu studentii se va face prin intermediul platformei Whatsapp si/sau prin intermediul platformei care va fi pusa la dispozitie de UAUIM.
Bibliografie minimală:
• Andrea Deplazes (ed), Constructing architecture – materials processes structure, 2005, Birkhauser Verlag AG, Basel
• House Design, 2004, daab, Koln
• Josep Maria Minguet (ed), Tight Budget Architecture Houses, 2012, Instituto Monsa Ediciones
• Simone Scheleifer (ed), Minimalist Houses, 2006, Evergreen
• De Arhitectura nr. 31 – case contemporane
https://arcspace.com/studio/steven-holl-watercolors/
https://www.archdaily.com/896643/100-architectural-sketches