UP-82 Istoria Grădinilor

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
Colectiv:
Secția "Amenajarea și Planificarea Peisajului", Facultatea de Urbanism.
Obiective:
Asigurarea cunostințelor necesare privind implicarea domeniului peisagistic în proiectarea de urbanism si arhitectură. Oferă elemente de bază privind lectura, analiza, interpretarea și inserarea peisajului antropic (construit) în peisajul natural; urmăreste dezvoltarea unei sensibilități perceptive a spațiului peisagistic, formarea unei orientari în gândire de tip creativ și analitic, precum și corelarea între peisaj, cadru urban și obiectul de arhitectură, printr-o abordare inter-, multi- si transdisciplinara. Cursul urmareste cunoasterea si insusirea elementelor esentiale privind evolutia caracteristicilor și principiilor artei gradinilor, a analizei, conceperii si realizarii acestora. Scopul final este formarea competentei in acest domeniu si a unei atitudini de cultura profesionala, privind abordarea diferitelor probleme, precum: gradina ca element de reprezentare urbana, rolul ei in ridicarea calitatii locuirii, gradina element de continuitate si modernitate, etc.
Conținut:
- Introducere. Structura generală. Context. Definiții.
- Tipologii de Peisaj. Arhitectura peisajului / Peisagistica. Scenografia în Peisaj.
- Structura Peisajului. Relația între Mediul înconjurător, Sit, cadru Urban, Obiectul de arhitectură și Peisaj.
- Grădina - Sens filosofic și estetic. Teorii Cosmogonice. Arhetipurile grădinii. Sit și sacralitate.
- Elemente de limbaj privind citirea și interpretarea peisajului. Relația Arhitectură / Construcție / Cadru Urban / Peisaj / Oraș.
- Instrumente perceptive, estetice, simbolice, funcționale, cultural-istorice. Intervenția în peisaj.
- Evoluția Artei Grădinilor in dezvoltarea sa istorica. Patrimoniul si Arta Gradinii.
(Antichitate, Evul Mediu; Renastere; Baroc; Epoca Moderna si Contemporana; Tendinte ale viitorului si Futurologie)
- Stiluri tradiționale în arta grădinilor (stilul geometric arhitectural; stilul liber peisager; stilul mixt; stiluri peisagere ale secolelor XX-XXI). Curente, tendinte, realizari.
- Relatia GRADINA – ARHITECTURA – CADRU URBAN – ORAS si TERITORIU
- Spațiile verzi în România
- Tipologii de spații verzi. Clasificări, categorii, caracteristici.
- Proiectarea spațiilor verzi urbane. Funcțiunea spațiilor verzi. Sistemul spațiilor verzi în oraș. Relații morfologice ale spațiilor verzi. Relația Spațiu / Volum.
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate desfășurate in sala de curs / online, invitati, comentarii interactive, studii de caz, vizionare filme tematice.
Mod de evaluare:
Examen - max 70% + Disciplina va avea pe parcursul desfășurării, mai multe scurte lucrări de tip evaluare pe parcurs, aplicate la sfarsitul cursului - cuantificate max 30 % din nota finală.
Lucrările pe parcurs vor testa capacitatea de înțelegere și cunoștințele studentului dobândite la cursul audiat.
Lucrările finale de examen sunt focalizate pe aplicarea directă sau conceptualizare creativă a principiilor și/sau tipologiilor unui Peisaj caracteristic unei perioade istorice, din evoluția istoriei grădinii, în cadrul unui exercițiu real propus și desenat la „mâna liberă” de către student.
Examenul scris final va integra subiecte prin care se va testa într-un mod creativ, modul de înțelegere al cunoștințelor dobândite în cadrul cursului, prin aplicarea componentelor teoretice și exemplificările prezentate la curs sau din documentarea directa personala a studentului.
Bibliografie minimală:
•Bell, Simon, Landscape: Pattern, Perception and Process, Routledge, 2012.
•Bernea, Ernest, Spațiu timp și cauzalitate la poporul român; (Ed.) Humanitas, București, 1997;
•Birksted, Jan, Relating Architecture to Landscape, Londra, E & FN Spon,1999;
•Craciun, Cerasella, Capitolul IV: “The Vulnerability of Fragile Landscape and Complex Hazards. Areas with Potential Risks and Specific Types of Hazards and Vulnerabilities of the Natural, Anthropic and Cultural Landscape in Braila County, Romania”, in "Earthquake hazard impact and urban planning”, seria Environmental Hazards, Editura Springer, 2013, http://www.springer.com/series/8583 (in curs de aparitie)
•Craciun, Cerasella, “Metode de abordare și cercetare exploratorii in urbanism si peisagistica. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic și Cultural.”, Editura Universitară "Ion Mincu", Bucuresti, 2012.
•Craciun, Cerasella, „Arta in spatiul peisagistic. element de coeziune al vietii comunitare. Studiu de Caz: Arta Murală și Tehnica de Artă Graffiti/Stencil.” (Editie coordonata), Editura Universitară “Ion Mincu”, 2009.
•Craciun, Cerasella, “Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic și cultural, în amenajarea teritoriului și în urbanism”, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, iunie 2010.
•Charageat, Marguerite, L’Art des jardins, Paris, Presses Universitaires de France, 62;
•Cullen, Gordon, Townscape, Londra, The Architectural Press Ltd, 1961;
•Conran, Terence; Pearson, Dan, Le jardin – une surse inepuisable d'inspiration ;
•Constantinescu, S. Viorica, Arta Gradinii, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1992
•Jellicoe, Geoffrey&Susan,The Landscape of Man,Thames & Hudson Ltd, London, 95;
•Jellicoe, Geoffrey, Studies in Landscape Design, Garden Art Press, 1996;
•Harada, Jiro, Japanese Gardens, Boston, Charles T. Branford Co, 1956 ;
•Pigeat, Jean Paul, Parcs et jardin contemporain, Paris, 1990;
•Selman, Paul, Sustainabke landscape Planning. The Reconection Agenda, Routledge, 2012.
ARTICOLE:
•Craciun, Cerasella, Articol ”Landscape, Ambient and Environment Management in Residential Urban Areas ” - Proiect ECOLOC (pag.79- pag.89), in cadrul cartii ”Landscape-Architecture-Technology-Ambient”, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2011
•Craciun, Cerasella, Articol „ANTROPOLOGIE și PEISAJ. Între icon, arhetip și design conștient al memoriei unui loc.” (pag.89-101), in sectiunea de Antropologie Urbana, Editura Papirus Media, 2009.
•Craciun, Cerasella, Articol: “GRADINI DISPARUTE”, (pag.83-85), in numarul tematic Bucuresti – 550 ani, din Revista Urbanismul. Serie Noua., nr.3/septembrie 2009.
•Craciun, Cerasella, Articol „Proiectul GRADINI PIERDUTE. Cercetarea Gradinilor disparute din Muncipiul Bucuresti” (pag 82-84), in Sectiunea „Bucuresti Metropola a Sec XXI”, Rubrica „Studiul de Caz. Peisajul - Trecut si Prezent”, in revista Forumul Academic Roman (FAR XXI), nr.2/februarie 2009.
•Craciun, Cerasella, Capitol: „Conventia europeana a peisajului si importanta peisajului cultural in oras, in context rezidential”, in „Reabilitarea Complexa a Ansamblurilor de Cladiri de Locuit: Context, Directii si Criterii” (pag. 35-44), destinat Simpozionului National SIR (Solutii Integrate de Reabilitare), publicat ca numar special in Analele Arhitecturii, nr.2/2009, Bucuresti, iunie 2009.

BIBLIOGRAFIE (extinsa):
•Arnheim, Rudolf, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, București 1979
•Bense, M., Semiotik – Allgemeine Theorie der Zeichen, Baden-Baden, Ed. Agis, 1967;
•Benz, Willi, Suiseki,The Asian Art of Beautiful Stones, Sterling Publishing,NY,2000;
•Bradley-Hole,Kathryn,Stone,RockandGravel.NaturalFeaturesforModernGardens,Cassel&Co,London2001
•Buisson, D., L’Architecture Sacree du Japon, ACR, Paris, 1989;
•Ciocarlan, Vasile, Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, București, 1988;
•Craciun, Cerasella, „Gradina in lumea arhetipala si semnificatia cosmica – Sens filosofic si estetic , teorii cosmologice si arhetipurile gradinii”, (pag.163 – pag.180), in cadrul cartii „Peisaj Cultural si Dezvoltare”, ISBN 978-973-1884-85-1, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2011
•Craciun, Cerasella, CARTE: ’’METABOLISMUL URBAN. O ABORDARE NECONVENTIONALA A ORGANISMULUI URBAN’’, Editura Universitara “Ion Mincu”, 2008 (lucrare selectionata de un juriu international la BIANUALA DE ARHITECTURA Bucuresti, 2008, Sectiunea Publicatii)
•Dee, Catherine, To Design Landscape. Art, Nature & Utility, Routledge, 2012.
•Eckbo, Garrett, The Landscape We See, NY, McGraw–Hill Book Company,1969;
•Filip, Paul, Batranul Cismigiu, P.M.B., ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale, Bucuresti, 1999;
•Hayakawa, M., The Garden Art of Japan, New York, Tokyo, Wheatherhill, 1973 ;
•Iliescu, Ana-Felicia, Arboricultura ornamentala, Ed. Ceres, Bucuresti, 1998;
•Kepes, Gyorgy, Il linguaggio della visione, Edizioni Dedalo, Bari 1986;
•Kuck, L,The World of the Japanese Garden,New York,Tokio,Walker/Wheatherhill, 968 ;
•Kurokawa, Kisho, Architecture de la Symbiose, Electa Moniteur, Liguge, Poitiers, ‘87 ;
•Marcus, Rica, Parcuri si gradini in Romania, Bucuresti, Ed. Tehnica, 1958;
•Molnar, Donald J., Rutledge, Albert J. , The Essentials of Recreation Area Planning and Design, 2003
•Nitschke, Gunter, Space and Illusion in the Japanese Garden, New York, Wheatherhill / Tankosha, 1973 ;
•Nitschke,Gunter,Le jardin Japonais,Koln, Benedikt Taschen Verlag Gmbh&Co KG,1991;
•Norberg - Schultz, Christian, Genius loci; (Ed.) Pierre Mardaga, 1986;
•Parvu, Constantin, Universul plantelor, Ed. Enciclopedica, Ed. A III-a, Bucuresti, 2000 ;
•Pigeat, Jean Paul, Parcs et jardin contemporain, Paris, 1990;
•Plumptre, George, Wasergarten, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt;
•Shimoyama, Sh., The book of Gardens, Tokyo: Town and City Planners, 1976;
•Swaffield, Simon(Editor),Theory in Landscape Architecture:A Reader (Penn Studies in Landscape Architecture), University of Penssylvania Press, Philadelphia;
*** Paysage: parcs urbains et suburbains, Cahiers du CCE;
***L’art Contemporain, l’homme, la ville. Histoire. Methodes. Observatoire., CAUE ’92, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine,Topos;
*** The Essential Gardening Encyclopedia, Fog City Press, San Francisco, 2003;
*** The Routledge Companion to Landscape Studies, Series: Routledge International Handbooks, 2012.
ARTICOLE:
•Craciun, Cerasella, Articol „Peisaj, Ambianta si Mangementul Mediului in spatiile urbane rezidentiale”- Proiect ECOLOC (pag.81- pag.92), in cadrul cartii „Peisaj-Arhitectura-Tehnologie-Ambient”, ISBN 978-973-1884-92-9, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2011
•Craciun, Cerasella, Articol „Valori ale patrimoniului natural disparut din arealul central al Municipiului Bucuresti” (pag. 9-19), in capitolul „Studii si proiecte de cercetare”, din publicatia: Argument 2/2010. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, februarie 2011.
•Craciun, Cerasella, Articol „PEISAJUL – ca „promotor” si „model” al unei strategii de interventie si a unei forme institutionale unice de gestiune. Studiu de Fundamentare de Perisaj al Judetului Braila – Istorie, transformare si evolutie a peisajului natural, antropic si cultural” (pag.77-88), in revista Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Anul X, Nr.3-4, octombrie 2010.
•Craciun, Cerasella, Articol „PEISAJUL URBAN – ÎNTRE “LOC AL MEMORIEI” ȘI “LOC AL ACȚIUNII” (pag. 62-75), in publicatia: Argument 1/2009. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism. (ISSN 2067-4252), pe tema Sesiunii de Comunicari Stiintifice “Regenerarea Peisajului Urban / Arhitectural. Intre Repere - Prioritati – Limite”, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, iunie 2010.
•Craciun, Cerasella, Articol “BUCURESTIUL, RECIPIENT SI GENERATOR DE PEISAJE DESTRUCTURATE SI DESTRUCTURANTE”, in publicatia Argument. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism, nr.1/2009, Bucuresti, 2009.
•Craciun, Cerasella, Articol “METHODES OF ANALYSIS, DIAGNOSIS AND THERAPY IN THE HUMAN SETTLEMENTS’ LANDSCAPE”, pag.869-879, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (The journal is indexed / included in CAB Abstracts, ISI Proceedings, Thomson Reuters Master Journal List, etc.), Cluj Napoca, 2009 Volume 66 (2).
•Craciun, Cerasella, Articol: “MACROSCAPE”, (pag. 32-33), in numarul tematic Bucuresti – 550 ani, din Revista Urbanismul. Serie Noua., nr.3/septembrie 2009.
Observații:
Cursul este obligatoriu ca disciplina fundamentala, pentru studenții Sectiei "Amenajarea si Planificarea Peisajului", din Facultatea de Urbanism - 28 ore/2credite – Cod disciplina : UP-82.
Cunostintele dobandite in cadrul acestui curs sunt aplicate in cadrul proiectului de specialitate - Proiectare de arhitectura peisajului (1): Gradina Urbana si Individuala – 84 ore/6 credite – Cod Disciplina: UP36.