UP-66 Sistematizare verticală și drumuri

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.ing Valentin Anton
Obiective:
Prezentarea conceptelor de bază cu privire la constructia si modernizarea retelelor rutiere urbane. Prezentarea principiilor de bază cu privire la proiectarea elementelor geometrice ale traseelor rutiere. La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili: • Sa explice alcatuirea traseelor rutiere, alcatuirea sistemelor rutiere si sistematizarea verticala aferenta traseelor rutiere. • Sa descrie continutul unui proiect de infrastructura rutiera • Sa utilizeze formule de calcul specifice domeniului. • Sa analizeze elemente geometrice ale traseelor rutiere, alcatuirea sistemelor rutiere si sistematizarea verticala aferenta traseelor rutiere urbane. • Sa calculeze elemente geometrice simple ale traseelor rutiere
Conținut:
Cursul urmareste prezentarea si dezbaterea in cadrul orelor a urmatoarele subiecte: - Generalităti despre modurile de transport: clasificări, caracteristici, costuri. - Concepția traseelor rutiere: studiul in plan, profil longitudinal, sectiuni transversale. - Amenajarea in spatiu. - Elemente de sistematizare verticala a traseelor rutiere. - Aspecte specifice de alcatuire a infrastructurilor rutiere urbane – strazi. - Sisteme rutiere. - Principii de alcatuire a intersectiilor. - Parcaje si terminale. - Concepte generale de inginerie a traficului urban. - Autostrăzi - principii de alcatuire.
Metoda de predare:
Cursul cuprinde prelegeri si dezbateri pe subiectele mentionate mai sus. Metoda de lucru in clasa se realizeaza cu ajutorul mijloacelor multi-media, inclusiv on line. La seminar studentii lucreaza individual sau in mici grupuri de 1-3 persoane, pentru elaborarea unei propuneri de dezvoltare urbana si conectarea acesteia la reteaua rutiera existenta.
Mod de evaluare:
Prezentarea unei contributii individuale sub forma unei sinteze documentare pe un subiect ales din continutul cursului = 50%. Sustinerea si analiza, la sfârșitul semestrului, a aplicatiei practice = 50%.
Bibliografie minimală:
La inceputul semestrului studentii primesc in format electronic, toate referintele bibliografice de mai jos. Referințe principale: 1. Conf.dr.ing. Valentin Anton – Drumuri I - calculul traseelor rutiere – note curs 2018. 2. Iosif Craus – Studiul si Proiectarea Drumurilor – Ed. Tehnica. 3. Conf.dr.ing. Valentin ANTON - Infrastructuri Rutiere Urbane – principii de alcatuire - Ed. Conspress 2014. 4. Urban Street Design Guide – NACTO manuals - 2013 Referințe suplimentare: 5. Elena Diaconu si altii - Căi de comunicații rutiere - principii de proiectare – Ed. Conspress. 6. Beautiful Roads - A Handbook of Road Architecture - Danish Road Directorate 2002. 7. Urban Bikeway Design Guide NACTO manuals – 2014. 8. Policy on Geometric Design of Highways and Streets – AASHTO 2016.