UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

UP-66 | Sistematizare verticală și drumuri

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.ing Valentin Anton
Obiective:
Prezentul modul de pregătire profesională își propune ca obiectiv central prezentarea cunostințelor de
bază pentru activitați legate de domeniul rutier.
Structura cursului urmăreste o inițiere în problematica tehnicii rutiere cu accent pe aspectele legate
de gestionarea activitătilor din domeniul drumurilor.
Absolvirea modulului, oferă cursanților un bagaj de cunostințe care pote fi valorificat în colaborările cu
specialiștii din: administrațiile de drumuri, proiectare sau execuție.
Cursul abordează în principal, principii generale ale domeniului rutier (conceptie, executie,
administrare), care sunt completate de referințe bibliografice si aplicații practice.
Prin specificul sau, prezentul curs reprezintă, din punct de vedere educațional, o premieră în care
autorii sintetizează, sub o formă accesibilă, teoria și practica domeniului rutier.
Conținut:
Capitolul 1. Despre transporturi
- probleme ale transportului rutier
- moduri de transport
- politici de transporturi în Romania
Capitolul 2. Alcatuirea drumului
2.1 Despre nomenclatura drumurilor
2.2 Pregătirea proiectelor
2.3 Studiul traseelor
Capitolul 3. Infrastructura drumurilor
3.1 Terenul de fundare
3.2 Lucrări de terasamente
3.3 Stabilitatea taluzelor
3.4 Utilaje și tehnologii pentru execuția
lucrărilor de terasamente
Capitolul 4. Suprastructura drumurilor
4.1 Concepția sistemelor rutiere
4.2 Sisteme rutiere nerigide
4.2.1 Straturi rutiere folosite la alcătuirea sistemelor rutiere nerigide
4.2.2 Tehnologii utilizate pentru
sisteme rutiere nerigide
4.3 Sisteme rutiere rigide
Capitolul 5. Strazi
Metoda de predare:
x
Mod de evaluare:
x
Bibliografie minimală:
“Învățămât la Distanță” pe care le practică Facultatea Căi Ferate Drumuri și Poduri prin CENTRUL
EUROHOT.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/