UP-10 Morfologie urbană

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh. Angelica Stan
Obiective:
Cursul oferă cunoștințele de bază privind morfologia urbană ca instrument de a înțelege orașul prin prisma analizei părților sale componente. Totodată, se urmărește formarea unor abilități analitice și corelative aplicate țesutului urban, în vederea cunoașterii aprofundate a contextului inserării obiectului de arhitectură în sit. În baza cunoștințelor dobândite la acest curs, studentul va trebui să fie capabil să analizeze morfo-tipologic fragmente de țesut urban, să ierarhizeze și să clasifice în mod structurat, elementele acestuia și să definească integrativ caracterul morfologic al unui spațiu urban, ca trăsătură esențială a contextului obiectului arhitectural.
Conținut:
Curs 1 DELIMITĂRI. ORAȘUL DIN PUNCT DE VEDERE MORFOLOGIC Curs 2 METODE DE ANALIZĂ MOFO-TIPOLOGICĂ. Curs 3 MORFOLOGIA URBANĂ - LECȚIA TRECUTULUI: ȘCOLI DE MORFOLOGIE URBANĂ Curs 4 ELEMENTE MORFOLOGICE PRIMARE Curs 5 TIP ȘI TIPOLOGIE URBANĂ Curs 6 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A ȚESUTULUI URBAN Curs 7 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A SISTEMULUI PARCELAR Curs 8 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A SISTEMULUI STRADAL Curs 9 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A SISTEMULUI CONSTRUIT Curs 10 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A SPATIULUI VERDE / LIBER Curs 11 MORFOLOGIE URBANĂ - SPAȚIU PUBLIC & PEISAJ URBAN Curs 12 MORFOLOGIE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE CREATIVĂ Curs 13 RECAPITULARE/ Q&A Curs 14 RECAPITULARE/ Q&A
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata, studii de caz/ exemple, exercitii punctuale pe parcurs
Mod de evaluare:
EXAMEN - test grila (40%), seminar (60%)
Bibliografie minimală:
Allain, R., Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand Colin, (2011[2004]) Castex, J., Depaule, J.Ch. and Panerai, P., Formes urbaines: de l'îlot à la barre, Dunod, Paris, 1977 Colin R, Koetter, F., Collage City, MIT Press, 2011[1978] Merlin, P. Choay, F. si D’Alfonso, E. (eds) Morphologie urbaine et parcellaire: colloque d’Arc-et-Senans, Presses Universitaires de Vincennes, Paris,1988 Rossi, A., The Architecture of the City. orig. L'archittetura della cita, t, 1982 [1966], MIT Press.