UP-184 Circulație și trafic

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
Dep. PUP