UP-185 Managementul peisajului

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.urb. Andreea Necșulescu