UP-162 Proiect de arhitectură (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
arh.drd.urb. Ioana Elisabeta Enache, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu, asist.dr.arh. Anca Rusu
Obiective:
- intelegerea mecanismelor care stau la baza procesului de proiectare; utilizarea recurenta a reprezentarilor 2D si 3D ca expresie a laturii functionale respectiv formale ale locuintei.
- continuarea studiului problematicii programului de locuire.
- aplicarea principiilor de proiectare a unei locuinte de mici dimensiuni atat la nivel spatial cat si al nivel functional.
Conținut:
Studentii trebuie sa propuna pentru inceput o volumetrie care sa exprime o locuinta cu regim de inaltime parter. Demersul are loc la acest nivel strict formal si nu implica si latura sa functionala. Aceasta volumetrie este studiata si reprezentata sub forma unor perspective/axonometrii dupa care trebuie sa exprime volumul propus sub forma de planuri, sectiuni, elevatii care sunt analizate pentru a explora posibilitatea ca incaperile rezultate sa poata adaposti functiuni specifice locuirii. Odata corectate aceste piese 2D, studentii analizeaza modul in care aceste corectii altereaza volumul, care la randul lui va fi reevaluat. Procesul se repeta pana cand se considera ca s-a realizat compromisul optim intre volum si camerele adapostite de acesta.
In partea a doua a proiectului intervine si latura functionala a proiectului. Negocierea care are loc intre forma si functiune se apropie de o situatie reala. La capatul demersului studentii predau proiectul unei locuinte parter.
Metoda de predare:
Atelierele pot conține: predari partiale, exercitii, corecturi si prelegeri.
Mod de evaluare:
Notarea proiectelor va tine seama de rezultatul final – proiectul, asa cum este predat, de activitatea de la atelier si de caietul de documentare, predarea partiala, sustinerea la panou, exercitii de atelier si sustinerea proiectului (dupa caz).

Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, macheta de prezentare, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare, machetei sau proiectului atrage după sine nepromovarea proiectului. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezența doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.
In cadrul sedintelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile pot fi notate. Proiectul se desfasoara individual.
Bibliografie minimală:
Legea locuintei nr.114/1996
- Sketch Houses – How architects conceive residential architecture, 2006, Loft
Publications, Barcelona
- Gunther Pfeifer – Per Brauneck, Courtyard houses – A housing typology, 2008,
Birkhauser Verlag AG, Basel
- Andrea Deplazes (ed), Constructing architecture – materials processes structure, 2005, Birkhauser Verlag AG, Basel
- House Design, 2004, daab, Koln
- Josep Maria Minguet (ed), Tight Budget Architecture Houses, 2012, Instituto Monsa Ediciones
- Simone Scheleifer (ed), Minimalist Houses, 2006, Evergreen
- James Tait, Architecture Concept Book, 2018, Tames & Hudson
- Francis D. K. Ching, Building Construction Illustrated, 2015, John Wiley & Sons
- Francis D. K. Ching, Architecture Form, Space, & Order, 2015, John Wiley & Sons
- Francis D. K. Ching, Architectural Graphics, 2015, John Wiley & Sons
- Anthony Di Mari & Nota Yoo, Operative Design, A catalogue of Spatial Verbs, 2019, BisPublishers
- Anthony Di Mari, Conditional Design, An Introduction to Elemental Architecture, 2018, BisPublishers
- De Arhitectura nr. 31 – case contemporane
- https://arcspace.com/studio/steven-holl-watercolors/
- https://www.archdaily.com/896643/100-architectural-sketches