UP-48 Proiect Restaurarea Peisajului

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Cerasella Craciun
Obiective:
Proiectul isi propune recrearea peisajului natural in zone urbane cu caracter predominant mineral. Proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii studentilor de a lucra in context multidisciplinar si dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa. Deasemenea, proiectul urmareste si dezvoltarea capacitatii de a relationa reprezentarea grafica cu elemente teoretice si aspecte legate de proiectarea reala, intelegerea specificitatii unui amplasament si a relatiilor structurale ce au loc in cadrul sistemului zonal, precum si abilitatea de a transpune solutia conceptuala in reglementare.
Conținut:
Problematica abordată:
1. Intelegerea proceselor urbane ca parte integranta a proiectarii peisagistice in zone urbane constituite
2. Lectura si analiza peisajului, sublinierea specificitatii locului si aspecte legate de arhitectura locului: evolutie istorica, sisteme de peisaj, dinamica si tendinte de dezvoltare, tipologia peisajului.
3. Elaborarea propunerii de amenajare peisagistica integrata altor componente de dezvoltare urbana- activitati economice, teren urban, transport, mediu, componenta socio- demografica.
4. Ilustrarea si detalierea propunerii. Elemente de regulament.
Metoda de predare:
Discutie in atelier, documentare și rezolvari similare internationale, expuneri ilustrate și comentate, vizite suplimentare pe situl de intervenție studiat în cadrul proiectului anterior de management urban.
Materiale didactice: Proiecții computerizate, proiecte comentate, alte materiale ilustrative
Mod de evaluare:
Evaluarea Proiectului si evaluarea activității pe parcursul derulării procesului de proiectare în cadrul corecturilor indrumate pe parcurs
Bibliografie minimală:
Alain Roger : Court traité du paysage, Gallimard, 1997 ;
Augustin Berque : Les Raisons du paysage : De la Chine antique aux environnements de synthèse