UP-132 Fundamentare de temă (2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3L | Credite ECTS: 6
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu