UP-134 Formă urbană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-A UP-134 Forma urbana.pdf
Departament:
Proiectare urbană și peisagistică
Titular:
prof.dr.arh.,habil.urb. Tiberiu Florescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea problematicii complexe a dinamicii organismului urban, însușirea mecanismelor teoretice de ințelegere, interpretare și de posibilă anticipare a evoluției orașului în contextul actual și viitor.
Conținut:
1. Curs introductiv. Despre relați arhitectură – urbanism: Collage city (1978) vs. Recombinant urbanism (2005)
2. Noțiuni introductive despre forma urbană. Formalizarea si reprezentarile formale ale orașului; tipologie și coduri formale. Design-ul urban – rol, principii, strategii.
3. TRANSECT – un concept înca valabil ? Cele șase zone de tranziție ale orașului - Natural, Rural, Suburban, Urban, Zona Centrală, CBD.
4. Relația dintre transect și zoning - exemple culturale.
5. Particularitățile formei urbane, percepția în urbanism și rolul designului urban/architectural.
6. Relația obiect de arhitectură-spațiu public – Rob Krier are înca un discurs valabil?
7. Peisaj urban – elemente structurante: parcursul și analiza secvențială în procesul de proiectare de arhitectură și urban design
8. Umplerea spațiului și principii de intervenție în țesutul urban
9. Iconic buildings – necesitate, rol, avantaje și dezavantaje
10. Forma urbană: creștere și dezvoltare – instrumente de înțelegere și analiza
11. Nouă principii de urban design pentru urbanismul sec XXI: Sustenabilitate (1), Accesibilitate (2), Diversitate (3)
12. Open Space (4), Compatibilitate (5), Competitivitate (6)
13. Adaptabilitate (7), Densitate (8), Identitate (9)
14. Provocări ale viitorului. Orașele de mâine
Metoda de predare:
Expunere ilustrată și comentată. Studii de caz
Mod de evaluare:
Examen oral și prezentarea unei lucrări pe o tema fixată la jumătatea semestrului.
Bibliografie minimală:
Dhiru, A. Thandani (2010), The language of Towns and Cities, Rizzoli International Publications Inc., New York.
Tiberiu, F. (2009) Formă si trans-formare urbană, Ed. Ion Mincu, București.
Gehl, J. (2010), Cities for People, Island Press, UK.
Hall, P. (2014), Cities of Tomorrow (4th Ed.), Wiley Blackweel, UK.
Kostoff, S. (1991), The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, Thames and Hudson, UK.
Kostoff, S. (1992), The City Assembled. The Elements of Urban Form Through history, Thames and Hudson, UK.
Krier, L. (1998), Architectural Composition, Academy Editions, UK.
Krier, L. (2009), The Architecture of Community, Island Press, UK.
Kriken, J. L. (2010), City Building, Princeton Architectural Press, New York.
Lynch, K. (1981), Good City Form, the MIT Press, UK.
Mangrin, D. (2004), La ville franchisee – formes et structures de la ville contemporaines, Editions de la Villette, France.
Panerai, P. (2005), Analyse urbaine, Ed. Parentheses, France.
Saaty, T. (2013), Compact City. The next urban evolution in response to climate change, RSW Publications, USA.
Shane, D. G. (2005), Recombinant urbanism, Wiley Academy, John Wiley & Sons Ltd, UK.
Sitte, C (1982) – Arta construirii oraselor, Ed Tehnica, București.
Venturi, R., Brown, D. S., Izenour, S. (1998) – Learning from Las Vegas, the MIT Press, UK.
Observații:
-