UP-134 Formă urbană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
prof.dr.arh.,habil.urb. Tiberiu Florescu
Limba de predare:
română
Obiective:
intelegerea problematicii complexe a dinamicii organismului urban, insusirea mecanismelor teoretice de intelegere, interpretare si de posibila anticipare a evolutiei orasului in contextul actual si viitor.
Conținut:
1. Curs introductiv. Despre relatia arhitectura – urbanism : Collage city (1978) vs Recombinant urbanism (2005)
2. Notiuni introductive despre forma urbana. Formalizarea si reprezentarile formale ale orasului; tipologie si coduri formale Design-ul urban – rol, principii, strategii
3. TRANSECT – un concept inca valabil ? Cele sase zone de tranzitie ale orasului - Natural, Rural, Suburban, Urban, Zona Centrala, CBD.
4. Relatia dintre transect si zoning - exemple culturale;
5. Particularitatile formei urbane, perceptia in urbanism si rolul designului urban/architectural.
6. Relatia obiect de arhitectura-spatiu public – Rob Krier are inca un discurs valabil?
7. Peisaj urban – elemente structurante : parcursul si analiza secventiala in procesul de proiectare de arhitectura si urban design
8. Umplerea spatiului si principii de interventie in tesutul urban
9. Iconic buildings – necesitate, rol, avantaje si dezavantaje
10. Forma urbana : crestere si dezvoltare – instrumente de intelegere si analiza;
11. Noua principii de urban design pentru urbanismul sec XXI
Sustenabilitate(1), Accesibilitate(2), Diversitate(3)
12. Open Space(4), Compatibilitate(5), Competitivitate(6)
13. Adaptabilitate(7), Densitate(8), Identitate(9)
14. Provocari ale viitorului. Orasele de maine.
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; studii de caz
Mod de evaluare:
examen oral si prezentarea unei lucrari pe o tema fixata la jumatatea semestrului
Bibliografie minimală:
Dhiru, A. Thandani – The language of Towns and Cities, Rizzoli International Publications Inc., New York, 2010
Florescu, Tiberiu – Forma si trans-formare urbana, Ed. Ion Mincu, Bucuresti, 2009
Kriken, John Lund – City Building, Princeton Architectural Press, New York, 2010
Mangrin, David – La ville franchisee – formes et structures de la ville contemporaines, Editions de la Villette, Paris, 2004
Panerai, Philippe - Analyse urbaine, Ed. Parentheses, Marseille, 2005
Shane, David Graham – Recombinant urbanism, Wiley Academy, John Wiley & Sons Ltd, Great Britain, 2005
Sitte, Camillo – Arta construirii oraselor, Ed Tehnica, Bucuresti, 1982