UP-40 Sitologie și dezvoltare sustenabilă

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Obiective:
Cursul introduce studentilor elemente de baza privind lectura, analiza, interpretarea peisajului in raport cu dezvoltarea durabila, urmarind impactul acestora asupra spatiului peisagistic la orice scara de reprezentare.
Rezultatul urmarit consta in formarea unei atitudini responsabile asupra mediului inconjurator, cu accent pe metodele de management urban si relata dintre om-peisaj.
Conținut:
1. Definire concept - sit, sitologie, Genius Loci, peisaj si perceptive, dezvoltare durabila Introducere despre perceptie, instrumentele sitologiei, abordarea holistica a peisajului. Repere istorice, articularitati, si critici ale dezvoltarii durabile cu impact asupra peisajului.
2. Progrese la nivel national si international a dezvoltarii durabile. Abordarea strategica a dezvoltarii durabile: necesitatea evaluarii performantelor de dezvoltare locala, aspecte majore a dezvoltarii durabile a habitatului uman in raport cu peisajul, actiuni specifice de protectie. Problematica indicatorilor si documentele aferente
3. Metode de analiza- caracteristici geomorfologice, interpretare harti, planuri si imagini. Analiza diverse tipuri peisaj urban/ rural si interpretare- dinamica peisajului si perceptive si progrese
4. Elemente de compozitie in sit. Relatia sitului cu privitorul. Identificarea valorilor in sit, peisajul durabil
5. Documentatii si metodologii ale dezvoltarii durabile in peisaj: impact diferentiat asupra peisajului – elemente metodologice, scheme cadru de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbana si teritoriala durabila in relatie cu politicile de peisaj
6. Categorii de energii regenerabile, actiuni specifice ale acestora in peisaj, solutii tehnice a energiilor regenerabile de integrare in peisaj si consecinte ale acestora la diverse scari (macro, mezo, micro) – protectia valorilor naturale si construite
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentari, lucrari pe parcurs, suport de curs
Mod de evaluare:
Examen/ Evaluarea activitatii pe parcurs
Bibliografie minimală:
Obligatorie:
Berque, A., Les Raisons du paysage, Paris, Galliamard, 1995.
Brunet-Vinck, V., ( 2004). Méthode pour les Atlas de paysages. Enseignements méthodologiques de 10 ans de travaux, Ministère de l’écologie et du développement durable
Cauquelin, A. , Le site et le paysage, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.
Fabbri ,P., (2003). Paesaggio, pianificazione, sostenabilita, ALINEA, Milano.
Faye, P. ,Et al., Sites et Sitologie, Editions J-J Pauvert, Paris, 1974.
Vădineanu, A., Dezvoltare durabilă, Vol 1 Teorie și practică, editura Universității din București, București, 1992.

Facultativă:
Bazac, Ghe. C., Influenta reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei Romaniei, Editura Academiei, 1983
Cauquelin, A., L'Invention du paysage, Plon, 1989.
Crăciun, C., Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural,antropic și cultural în amenajarea teritorului și urbanism, București, Editura Universitară Ion Mincu, 2010.
Crăciun, C., Metabolismul Urban. O abordare Neconventionala a Organismului Urban, București, Editura Universitară Ion Mincu, 2010.
Foucault, M., Altfel de spații, traducere de Bogdan Ghiu (Paris: Ed. Gallimard), ed. Paralela 45, Pitești, 1994.
Geddes, P., Cities in Evolution, an introduction to the town planning movement and the study of cities, Londra, William& Norgale, 1915.
Gheorghiu T. O., Locuirea traditională rurală din zona Banat – Crișana [Elemente de istorie si morfologie, protective si integrare], Eurobit, Timișoara, 2008
Grainger, A. Exploring Sustainable Development, Editura EARTHSCAN, London, 2004;
Hărmănescu, M., Peisajul în gandirea contemporană, in Peisaj Cultural si Dezvoltare, UAUIM, Bucuresti, Ed. Universitara” Ion Mincu”, 2011, p111-118.
Hărmănescu, M., Peisajul – un teritoriu locuit si facut,, Peisaj- Arhitectura- Tehnologie- Ambient, coord. Dabija, A.M., Bucuresti, Ed. Universitara Ion Mincu, 2011, p115.
Jackson, J.B., A Sense of Place, a Sense of Time, New Haven, Yale University Press, 1994.
Jackson, B. J., (Discovering the vernacular landscape - New Haven, Yale University Press, 1984.
Keller Easterling Organization space, Massachusetts Intitute of Technology, 1999.
Machedon F., Metode de analiza morfologică a țesuturilor urbane, Ed. Universitară Ion Mincu, București, 2006.
Merlin&Choay, Dictionnaire De L’urbanisme Et De L’amenagement; *** Metapolis Dictionary Of Advanced Architecture.
Negulescu M., Protectia mediului înconjurător, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1995.
Nora P. , Les lieux de mémoire, Vol. 1, Paris, Gallimard, 1984-1992.
Rátz, T. Residents’ perceptions of the socio-cultural impacts of tourism at Lake Balaton, Hungary, în Richards, G., Hall, D. (editori), Tourism and Sustainable Community Development, 2000
Roger, A.,Court traité du paysage, Gallimard, 1997.
Samuels Robert, Prasad Deo (coord), Global Warming and the Built Environment, E&Fn Spon, London,1994.
Simonds, J.O., Arhitectura peisajului, Editura Tehnică, București, 1967.
Vasilescu-Dăduianu I., Mediul si economia, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1998.
Vădineanu, A., (coord.), - Managementul dezvoltării – o abordare ecosistemică, Ed. ArsDocendi, 2004.

Legislatie
Guiding Principles for sustainable Spatial Development of the European Continent, Council of Europe, 2001.
World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Raportul Brundtland), 1987.
UN: Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992; (Capitolul 7 – Asezări umane).
UN: World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002.
UN-CED: Agenda 21, Rio de Janeiro, 1992.
International Council on Local Environment Initiatives (ICLEI): Agenda Locală 21, 1996.
Guvernul României: Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, 1999.
UN-ECE: Guidelines on Sustainable Human Settlements Planning and Management, New York, 1996.
UN-ECE: Major Trends Characterizing Human Settlements Development in the ECE Region, New York, 1998.
UN-European Commission & Eurostat: Indicators of Sustainable Development. A pilot study following the methodology of the UN Commission on Sustainable Development, Luxemburg, 1997.
Observații:
x