UP-7 Compoziție urbană

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
depart. PUP
Obiective:
Dezvoltarea capacității de analiză și definire funcțional-configurative a unei posibile imagini urbane ca suport al procesului de creație arhitectural-urbanistică în spațiul urban; dezvoltarea capacitatii de formulare, dezvoltare a unei judecati proprii de valoare asupra configuratiei organizarii spatiului.
Conținut:
O nouă abordare a compoziției urbane Imaginea (in cadrul) spatiului ca produs al experienței trăite ”Mecanismul” de constituire al imaginii urbane Percepția in spațiu; proxemică spațială Camp structural spatio–configurativ Efecte de vizualizare a configurației spatiale Definirea spațiului organizat prin compoziție in sit Relatia dintre constructie si sit; calitati ale spatiului organizat Particularitatea spatiului organizat
Metoda de predare:
Prelegeri și analiză a unor studii de caz la curs, discuție și critică la seminar
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs (scurte teste în cadrul prelegerilor) + Lucrare de Seminar + Examen final Nota finală este reprezentată de media ponderată a evaluărilor, după cum urmează: 25% (Teste pe parcurs*) + 25% (Lucrare de Seminar) + 50% (Examen final) Condiții de promovare: - Nota finală minim 5,00 (ca medie ponderată) + minim nota 5,00 la lucrarea de seminar + minim nota 5,00 la examenul final - Minim 50% prezență activă, cuantificată prin numărul de teste pe parcurs predate de student (minim 50% teste predate din numărul total de teste care vor fi date în timpul cursului) * Punctajul total obținut la testele pe parcurs va fi luat în considerare în calculul mediei finale indiferent de valoarea acestuia (între 0 și 10 puncte)
Bibliografie minimală:
OBLIGATORIE 1. R.Laurian: Probleme de estetica a oraselor, Ed. Tehnica, Bucuresti – 1962 2. K. Lynch: Imaginea orasului, Ed. R.U.R., Bucuresti – 2012 3. Al. Sandu: Structura urbana, curs ...., Ed. U.A.U.I.M., Bucuresti – 1992 4. R. Arnheim: Centrul vizual, Ed. Meridiane, Bucuresti – 1995 5. R. Sennett: The conscience of the Eye, Ed. Norton – 1992 6. M. Merleau-Ponty: Fenomenologia perceptiei, ed. Aion, Oradea, 1999 (introducere si partea a doua) RECOMANDATA SUPLIMENTAR 7. Umberto Eco: Opera deschisa, ed. Paralela 45, Bucuresti, 2002 (Cap. Deschidere, Informatie, Comunicare) 8. M. Roncayolo: Lectures de villes. Formes et temps, Ed. Parentheses, Paris, 2002 9. Al. Sandu: Articole din revista Arhitext nr. 1/2006, 5/2001, 1/2015
Observații:
-