UP-7 Compoziție urbană

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare urbană și peisagistică
Titulari:
asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
Obiective:
Dezvoltarea capacității de analiză și definire funcțional-configurative a unei posibile imagini urbane ca suport al procesului de creație arhitectural-urbanistică în spațiul urban; dezvoltarea capacitatii de formulare, dezvoltare a unei judecati proprii de valoare asupra configuratiei organizarii spatiului.
Conținut:
O nouă abordare a compoziției urbane
Imaginea (in cadrul) spatiului ca produs al experienței trăite
”Mecanismul” de constituire al imaginii urbane
Percepția in spațiu; proxemică spațială
Camp structural spatio–configurativ
Efecte de vizualizare a configurației spatiale
Definirea spațiului organizat prin compoziție in sit
Relatia dintre constructie si sit; calitati ale spatiului organizat
Particularitatea spatiului organizat
Metoda de predare:
Prelegeri și analiză a unor studii de caz la curs, discuție și critică la seminar
Mod de evaluare:
Facultatea de URBANISM:

Evaluare pe parcurs (1 Dezbatere între studenți) + Lucrare de Seminar + Examen final

Nota finală este reprezentată de media ponderată a evaluărilor, după cum urmează:
20% - Evaluare pe parcurs (Dezbatere) + 30% - Lucrare de Seminar + 50% - Examen final

Condiții de promovare:

Nota finală minim 5,00 (ca medie ponderată, rotunjit) + minim nota 5,00 (nerotunjit) la lucrarea de seminar + minim nota 5,00 (nerotunjit) la examenul final

Facultatea de ARHITECTURĂ:

Evaluare pe parcurs (2 / 3 Dezbateri între studenți) + Lucrare Practică + Examen final*

* Studenții care vor participa în echipe la dezbateri vor beneficia de nota obținută la acestea care va înlocui examenul final. Media în aceste condiții se va realiza cu nota obținută în urma dezbaterilor și lucrarea practică.

Nota finală este reprezentată de media dintre valoarea obținută la Dezbateri / Examen final (50%) și valoarea obținută la Lucrarea Practică (50%)

Condiții de promovare:

Nota finală minim 5,00 (rotunjit) + minim nota 5,00 (nerotunjit) la lucrarea practică + minim nota 5,00 (nerotunjit) la examenul final
Bibliografie minimală:
OBLIGATORIE
1. R.Laurian: Probleme de estetica a oraselor, Ed. Tehnica, Bucuresti – 1962
2. K. Lynch: Imaginea orasului, Ed. R.U.R., Bucuresti – 2012
3. Al. Sandu: Structura urbana, curs ...., Ed. U.A.U.I.M., Bucuresti – 1992
4. R. Arnheim: Centrul vizual, Ed. Meridiane, Bucuresti – 1995
5. R. Sennett: The conscience of the Eye, Ed. Norton – 1992
6. M. Merleau-Ponty: Fenomenologia perceptiei, ed. Aion, Oradea, 1999 (introducere si partea a doua)
RECOMANDATA SUPLIMENTAR
7. Umberto Eco: Opera deschisa, ed. Paralela 45, Bucuresti, 2002 (Cap. Deschidere, Informatie, Comunicare)
8. M. Roncayolo: Lectures de villes. Formes et temps, Ed. Parentheses, Paris, 2002
9. Al. Sandu: Articole din revista Arhitext nr. 1/2006, 5/2001, 1/2015
Observații:
-