UP-176 Schiță (3.1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect.dr.arh. Radu Canciovi
Colectiv:
Asist. Dr. Arh. Anca Rusu; Lect. Dr. Urb. Peis. Andreea Bunea
Obiective:
1 .Testarea modului de rezolvare a unor locuințe acoperite în sistem terasă sau sarpanta, cu funcțiuni minimale și cu partiu simplu.
2 .Testarea modului in care studentii rezolva grafic o tema data (afis).
Conținut:
In prima instanta studentii trebuie sa analizeze particularitatile temei date.
In baza acestei analize se va trece la elaborarea schitei de arhitectura.
Metoda de predare:
Schita se desfasoara pe parcursul a 8 ore.
Schita se elaboreaza individual, fara indrumare.
Mod de evaluare:
CRITERII DE EVALUARE (dupa caz)

1. Raportarea soluției la cadrul natural;
2. Originalitatea propunerii și modul de conformare a volumetriei în sine, dar și raportat la condițiile sitului și funcțiunea propusă;
3. Modul de rezolvare a funcțiunii date de temă, dimensionarea și mobilarea corectă a spațiilor;
4. Corectitudinea soluțiilor tehnice propuse;
5. Acuratețea și expresivitatea schitei.

Se cere să se redacteze de mana, într-o tehnică la alegere, pe un format 50x70 paginat pe verticală.