UP-176 Schiță (3.1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu; drd. arh. Ioana Enache
Obiective:

1 .Testarea modului de rezolvare a unor locuințe acoperite în sistem terasă sau sarpanta, cu funcțiuni minimale și cu partiu simplu.
2 .Testarea modului in care studentii rezolva grafic o tema data (afis).

Conținut:

In prima instanta studentii trebuie sa analizeze particularitatile temei date.
In baza acestei analize se va trece la elaborarea schitei de arhitectura.

Metoda de predare:

Schita se desfasoara pe parcursul a 8 ore.
Schita se elaboreaza individual, fara indrumare.

Mod de evaluare:

CRITERII DE EVALUARE (dupa caz)

1. Raportarea soluției la cadrul natural;
2. Originalitatea propunerii și modul de conformare a volumetriei în sine, dar și raportat la condițiile sitului și funcțiunea propusă;
3. Modul de rezolvare a funcțiunii date de temă, dimensionarea și mobilarea corectă a spațiilor;
4. Corectitudinea soluțiilor tehnice propuse;
5. Acuratețea și expresivitatea schitei.

Se cere să se redacteze, într-o tehnică la alegere, pe un format 50x70 paginat pe verticală.