UP-7 Compoziție urbană

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
depart. PUP
Obiective:

Dezvoltarea capacității de analiză și definire funcțional-configurative a unei posibile imagini urbane ca suport al procesului de creație arhitectural-urbanistică în spațiul urban; dezvoltarea capacitatii de formulare, dezvoltare a unei judecati proprii de valoare asupra configuratiei organizarii spatiului.

Conținut:

O nouă abordare a compoziției urbane
Imaginea (in cadrul) spatiului ca produs al experienței trăite
”Mecanismul” de constituire al imaginii urbane
Percepția in spațiu; proxemică spațială
Camp structural spatio–configurativ
Efecte de vizualizare a configurației spatiale
Definirea spațiului organizat prin compoziție in sit
Relatia dintre constructie si sit; calitati ale spatiului organizat
Particularitatea spatiului organizat

Metoda de predare:

Prelegeri și analiză a unor studii de caz la curs, discuție și critică la seminar

Mod de evaluare:

Evaluare pe parcurs (scurte teste în cadrul prelegerilor) + Lucrare de Seminar + Examen final

Nota finală este reprezentată de media ponderată a evaluărilor, după cum urmează:
25% (Teste pe parcurs*) + 25% (Lucrare de Seminar) + 50% (Examen final)

Condiții de promovare:
- Nota finală minim 5,00 (ca medie ponderată) + minim nota 5,00 la lucrarea de seminar + minim nota 5,00 la examenul final
- Minim 50% prezență activă, cuantificată prin numărul de teste pe parcurs predate de student (minim 50% teste predate din numărul total de teste care vor fi date în timpul cursului)

* Punctajul total obținut la testele pe parcurs va fi luat în considerare în calculul mediei finale indiferent de valoarea acestuia (între 0 și 10 puncte)

Bibliografie minimală:

Obligatorie
1. R.Laurian: Probleme de estetica a oraselor, Ed. Tehnica, Bucuresti – 1962
2. K. Lynch: Imaginea orasului, Ed. R.U.R., Bucuresti – 2012
3. Al. Sandu: Structura urbana, curs ...., Ed. U.A.U.I.M., Bucuresti – 1992
4. R. Arnheim: Centrul vizual, Ed. Meridiane, Bucuresti – 1995
5. R. Sennett: The conscience of the Eye, Ed. Norton – 1992
6. M. Merleau-Ponty: Fenomenologia perceptiei, ed. Aion, Oradea, 1999 (introducere si partea a doua)
Recomandata suplimentar
7. Umberto Eco: Opera deschisa, ed. Paralela 45, Bucuresti, 2002 (Cap. Deschidere, Informatie, Comunicare)
8. M. Roncayolo: Lectures de villes. Formes et temps, Ed. Parentheses, Paris, 2002
9. Al. Sandu: Articole din revista Arhitext nr. 1/2006, 5/2001, 1/2015

Observații:

-