UP-50 Proiectarea mezzo-peisajului

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 9
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
Obiective:
Cursul cu aplicații practice, abordează aspectele impactului între cercetare, peisaj, scenografie, arta contemporana de tip neconvențional în peisaj și spațiul public, precum și metamorfoza tipurilor de spații urbane și influenâa lor asupra peisajului natural/urban și cultural. Se pune accent pe radiografierea unor noi metode de cercetare de tip transdisciplinar în peisajul scenografic, precum și pe implementarea artei de tip neconvențional (land-art, artă conceptuală, instalații, happening, performance, video-art, etc.) în spațiul urban peisagistic, prin prisma unor noi modalitati de percepție și comunicare în peisaj.
Conținut:
- Abordări și metode de cercetare și studiu în peisajul scenografic. Noi modalități de exprimare transdisciplinare;
- Arta, componentă și formă de manifestare a culturii. Arta și sistemul de comunicare în peisaj (expresie, reprezentare, semnificație). Tipuri consacrate ale exprimarii artistice în spațiul peisagistic. Simbolismul, verigă între artă și natură.
- Arta comunitară și spațiul peisagistic. Peisajul urban între tradiție și modernitate. Metamorfoza categoriilor de spații urbane în timp (construcții, monumente, piețe), interrelaționarea cu arta clasică și contemporană, precum și influența acestora asupra peisajului natural/antropic și cultural;
- Tendințe contemporane de modificare ale peisajului urban (natural, construit) și cultural. Categorii de spații urbane specifice pentru dialogul Artă-Peisaj; Formă și Mesaj. Arhetipul grădinii în spațiul filosofic
- Interrelaționarea arhitectură-arte vizuale-muzică-teatru-arta media în peisajul urban. Modalități de integrare a artelor decorative, sculpturii, a artei media și a experimentelor contemporane din arta de tip neconvențional (happening, land art, performance, arta conceptuala, etc.) în peisaj;
- Moduri de percepție asupra spațiului urban natural și construit (vizual, tactil, acustic). Artă și Sentiment ;
- Metamorfoza contemporană peisaj – artă plastică.Tipuri de artă plastică în spațiul urban, de la arta de tip clasic, la experimente contemporane ;
- Experimente moderne și contemporane. Studii de Caz. Opere si autori (prezentare, caracterizare, apreciere critică) ;
- Orașul în Arta Plastică și Arta Plastică în Oraș. Arta, arhitectura si peisajul scenografic - ca obiect de artă în spațiul public;
- Metodologie de studiu și cercetare a peisajului scenografic pe baza unor domenii de tip neconventional (antropologie, etnografie si folclor, istorie, teorii matematice, geometrie si geografie sacră, teorii cuantice, muzica, arta contemporana de tip neconvențional, etc.).
Metoda de predare:
Proiectii computerizate, filme, proiecte si cercetari de autor comentate, planuri; invitați, vizite expoziționale.
Aplicație practică - Expoziție artă neconvențională în peisaj / Scenografie / Proiect / Studiu de caz / Lucrare / Eseu. Lucrul în echipă restrânsă sau extinsă. Interacțiunea cu comunitatea sau cu actorii urbani implicați în proces.
Mod de evaluare:
Evaluare a Aplicației practice - Expoziție artă neconvențională în peisaj / Scenografie / Proiect / Studiu de caz / Lucrare / Eseu + Aprecierea lucrarii de către student, precum și de către colegi +Evaluarea activitatii pe parcurs
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf, Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, București 1979;
Bense, M., Semiotik – Allgemeine Theorie der Zeichen, Baden-Baden, Ed. Agis, 1967;
Birksted, Jan, Relating Architecture to Landscape, Londra, E & FN Spon,1999;
Bohm, D. , Science as Perception-Communication, in The Structure of Scientific Theories, Urbana, University of Illinois Press, 1974;
Crăciun, Cerasella, Arta in spatiul peisagistic. element de coeziune al vieții comunitare. Studiu de Caz: Arta Murală și Tehnica de Artă Graffiti/Stencil., (Editie coordonata), Editura Universitară “Ion Mincu”, București 2009;
Crăciun, Cerasella, Bucurestiul, recipient si generator de peisaje destructurate si destructurante, in publicatia Argument. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism, nr.1/2009, Bucuresti, 2009;
Crăciun, Cerasella, Methodes of analysis, diagnosis and therapy in the human settlements’ landscape, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, 2009 Volume 66 (2);
Crăciun, Cerasella, Metabolismul urban. O abordare Neconventionala a Organismului Urban, Editura Universitara “Ion Mincu”, ISBN 978-973-1884-14-1, Bucuresti,
Crăciun, Cerasella, Rezonanta, functie, structura si configuratie in oras. Distanta, rapoarte, inaltime, accent, reper si ritm urban, în Numărul Tematic: A-Ritmii si E-proportii, ARHITEXT. Arhitectura. Design. Arte., Anul XV, Nr.05/2008.
Crăciun, Cerasella, Conturarea unui model de analiza si diagnosticare de tip neconvențional, în Preocupări recente în planificarea spațială. Spre Confluenta tendințelor europene cu priorități naționale, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Bucuresti, 2008
Delors, Jacques, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru educație în sec. XXI, Ed. Polirom, Iași, 2000;
Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin si Saxl, Fritz, Saturn și Melancolia. Studii de filosofie a naturii, religie și artă, Ed. Polirom, Iași, 2002;
Kuhn, Thomas, S., Structura revoluțiilor științifice, Ed. Humanitas, București,1999;
Laudan, L., Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley, University of California Press, 1977;
Magnan, Rene si Mathieu, Herve, Orthopoles Villes eu iles, Centre de Recherche D’urbanisme, Paris, Cedex 16, 1975.;
Moraru, Ion, Strategii creative transdisciplinare. Introducere in scientoeuristica, Ed. Academiei Romane, 1992;
Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Ed. Polirom, Iasi, 1999;
Odobleja, Stefan, Psihologia Consonantista, Ed Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982;
Stengers, Isabelle, Inventarea stiintelor moderne, Ed. Polirom, Iasi, 2001; L’art Contemporain, l’homme, la ville. Histoire. Methodes. Observatoire.,
CAUE 1992, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine,Topos;
*** L’architecture du Paysage, ENAC, Pierre von Meiss, 2002; Urban Monuments and Land-Art;