UP-131 Proiect Disertație

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 15
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Colectiv:
Secția "Amenajarea și Planificarea Peisajului", Departamentul "Proiectare Urbană și Peisagistică", Facultatea de Urbanism.
Obiective:
Proiectul de Disertație reprezintă proiectul final de absolvire al Programului Masteral „Peisaj si Teritoriu” și se situează în spațiul preocupărilor actuale complexe de (re)generare, (re)vitalizare, (re)naturare, (re)abilitare, (re)integrare, restaurare și stabilirea strategiilor de intervenție în amenajarea, proiectarea și planificarea Peisajului (natural, antropic si cultural) privind utilizarea specificului si particularității potențialului existent , precum și propuneri de valorificare estetico-funcționale multi-scalare ale unui teritoriu/zone/subzone.
Disertația va fi abordată într-un teritoriu/sit real iar proiectul se va focaliza pe o tematică generală cu aport creativ și inovativ, iar studentul va opta individual pentru o (sub)tema actuala dar și vizionară, cu privire la evoluția posibila a problematicii respective în viitorul apropiat sau îndepărtat, inclusiv în variantă utopică/distopică, (post)pandemică, abordare în metavers, etc.
Cercetarea se va baza pe documentare bibliografică științifică și studii de caz privind amenajarea si planificarea peisajului, pe o problematica complexă, cu grad de dificultate ridicat la nivel teoretic, dar si aplicat la nivelul teritorial al macro-peisajului.
Studiul se va realiza pe un teritoriu/sit și o tematică data sau aleasa de student, prin analize sensibile ale peisajului si propuneri multi-scalare, de la scara mare macro-teritorială, la scara mezzo–peisajului, prin realizarea in final al unui detaliu de importanță deosebită în contextul respectiv teritorial urban, arhitectural si peisagistic, dar si tehnic, economic, social, cultural, eco-sustenabil, etc.
Proiectul va conține piese desenate (planșe, scheme, imagini comentate, schițe, diagrame, etc.) care sa ilustreze demersul procesului de cercetare și proiectare, precum și piese scrise (memorii, bilanțuri, statistici, chestionare, etc.) / după caz.
De asemenea, se va integra în proiectul final de disertație, componenta de cercetare aplicată care va fi studiată anterior și în paralel, în cadrul lucrării teoretice de disertație, iar tematica și tema impusă/aleasă de student va avea o abordare realistă și/sau utopica (după caz).
Conținut:
Se va pune accent pe integrarea și corelarea tuturor propunerilor într-un același teritoriu, abordat ca întreg, precum și pe demersul cu valențe de cercetare și elaborarea unui concept unitar pe o tematica și o tema data/optata.
Dizertația va avea o abordare specifică, ținând cont de specializarea de bază a licențiatului masterand în sens transdisciplinar, având în vedere formația acestuia care poate fi diferită (urbanist-peisagist, urbanist, arhitect, sociolog, antropolog, etnolog, etnograf, horticultor, silvicultor, ecolog, etc.)
Metoda de predare:
Se bazează pe cunoștintele dobândite la disciplinele teoretice și practice din anii anteriori, pe prezentarea unor studii de caz similare ca problematică abordată și ca scară urbană, precum și pe studiul bibliografic individual, discuții si corecturi individuale la atelier, critică la panou, portal net si grup web ca spațiu virtual al schimburilor de idei între studenți, lucrul in echipa extinsă sau restrânsă, dar și individual.
Mod de evaluare:
Prin aprecierea pieselor (desenate și scrise) elaborate în colectiv, individual, evaluarea activității pe parcursul derulării procesului de proiectare în cadrul corecturilor indrumate pe parcurs și aprecierea lucrării finale de către îndrumători, atât pentru fiecare student, cât și pentru echipele extinse sau restrânse (după caz). Aprecierea se va face în final, atât cu fiecare echipă/grupă, cât și în juriu pentru tot anul (pentru corelarea la nivelul întregului an al notelor).
Bibliografie minimală:
Bibliografia specifică tuturor disciplinelor teoretice și practice abordate în anii anteriori de studiu.
Bibliografia specifică tematicii și a zonei aleasă spre studiu (legislație, documente și documentații de urbanism și peisaj, surse istorice și arhivistice, statistici date, etc.);
Studii de caz similare ca problematică;
Cercetare individuala și îndrumată, pentru stabilirea temei finale de proiectare și disertatie