UP-131 Proiect Disertație

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 15
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Colectiv:
Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, Facultatea de Urbanism.
Obiective:

Proiectul de dizertație reprezintă proiectul final de absolvire al programului masteral și se situează în spațiul preocupărilor actuale de reabilitare și stabilire a strategiilor de intervenție privind valorificarea estetico-funcțională a unei zone/subzone, care consideră drept criteriu prioritar în amenajare, potențialul peisagistic al zonei abordate. Dizertația va fi abordată într-un sit real și va beneficia de organizarea unor vizite pe teren, precum și de ocazii de a discuta cu actorii urbani implicați în proces (locuitori, administrație publică, specialiști, etc.). Proiectul este focalizat pe un studiu de caz privind amenajarea peisagistică a unei zone complexe liberă sau eliberabilă dintr-un cadru urban, cu grad de dificultate ridicat la nivel teritorial și al macro-peisajului. Studiul se realizează prin trecerea de la scara mare teritorială, la scara mezzo–peisajului, prin realizarea unui detaliu de importanță deosebită în contextul respectiv. Proiectul va conține atât piese desenate, cât și piese scrise (memorii, bilanțuri, etc.) și va integra prin proiectare o parte de cercetare aplicată.

Conținut:

Se va pune accent pe integrarea și corelarea tuturor propunerilor într-un același teritoriu, abordat ca întreg, precum și pe demersul cu valențe de cercetare și elaborarea unui concept unitar. Dizertația va avea uo abordare specifică, ținând cont de specializarae de bază a licențiatului masterand în sens transdisciplinar, având în vedere formația acestuia care poate fi diferită (urbanist-peisagist, urbanist, arhitect, sociolog, antropolog, etnolog, etnograf, horticultor, silvicultor, etc.)

Metoda de predare:

Se bazează pe cunoștintele dobândite la disciplinele teoretice și practice din anii anteriori, pe prezentarea unor studii de caz similare ca problematică abordată și ca scară urbană, precum și pe studiul bibliografic individual, discuții si corecturi individuale la atelier, critică la panou, portal net si grup web ca spațiu virtual al schimburilor de idei între studenți, lucrul in echipa extinsă sau restrânsă, dar și individual.

Mod de evaluare:

Prin aprecierea pieselor (desenate și scrise) elaborate în colectiv, individual, evaluarea activității pe parcurs și aprecierea lucrării finalizate de îndrumători, atât pentru fiecare student, cât și pentru echipele extinse sau restrânse. Aprecierea se va face în final, atât cu fiecare grupă, cât și în juriu pentru tot anul (pentru corelarea la nivelul întregului an al notelor). Studenții vor fi implicați în notarea proiectelor proprii, precum și în notarea proiectele colegilor de echipă și de an.

Bibliografie minimală:

Bibliografia specifică tuturor disciplinelor teoretice și practice abordate în anii anteriori de studiu.
Bibliografia specifică tematicii și a zonei aleasă spre studiu (legislație, documente și documentații de urbanism și peisaj, surse istorice și arhivistice, statistici date, etc.);
Studii de caz similare ca problematică; Cercetare individuala